Roar Wilhelmsen
Roar Wilhelmsen

Hotell- og restaurantbransjen svært konkursutsatt

Det er 40 ganger større risiko for at en restaurant går konkurs enn at en jord- og skogbruksbedrift går dukken.

Publisert

- Mange næringsdrivende er ikke klar over de enorme forskjellene og hvor stor risikoen er for å handle med en del bedrifter i utsatte bransjer, sier markedsdirektør Rolf Wilhelmsen i inkassoselskapet Aktiv Kapital.

Utsatt hotell- og restaurantbransje

Tall fra analyseselskapet Experian viser at konkursraten for foretak innen jordbruk og skogbruk i fjor var på 0,03 prosent. I motsatt ende av skalaen er bedrifter innen hotell- og restaurantnæringen, med en konkursrate på 1,22 prosent.

- Vi ser også at det er langt flere inkassokrav mot restauranter enn bønder.

Det er store forskjeller mellom bransjene når det gjelder å betale for seg, sier Rolf Wilhelmsen.

Nyetablerte er farligst

Aktiv Kapital ser at store bedrifter og offentlige etater faktisk kan være tregere til å gjøre opp for seg enn enkeltpersonforetak, slik bønder ofte er.

- Forklaringen er nok delvis betalingsmoral som ofte er bedre når eventuelle betalingsanmerkninger kan få personlige konsekvenser. Store foretak har rutiner der innkomne fakturaer må godkjennes i flere ledd. Det kan ta så lang tid at forfallsdatoen overskrides.

Seks av ti konkurs

Hele seks av ti bedrifter går konkurs i løpet av de første tre leveårene, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

- Å handle med nyetablerte firmaer utgjør alltid en stor risiko. I restaurantbransjen er det hele tiden mange etableringer og konkurser. Derfor er det viktig å kredittsjekke alle man handler med, sier direktør Gabor Molnar i Experian.

Hvert tredje inkassokrav Aktiv Kapital sender ut, er til bedriftskunder som ikke har blitt kredittsjekket.

Flere fiskere konkurs

Tall fra 2007 viser at det er fire ganger større risiko for at et aksjeselskap skal gå konkurs enn et enkeltpersonforetak.

Det er hele 106 298 foretak innen jordbruk og skogbruk i Norge, en svak økning fra 2006.

- Mange av disse er enkeltpersonforetak som er preget av stabilitet, nøysomhet og lite gjeld. Det kan være grunnen til at de er gode betalere, selv om de ofte har relativt lav omsetning, sier Rolf Wilhelmsen.

Fiskeribedrifter er syv ganger mer utsatt for konkurs enn landbruksbedrifter, viser tallene fra Experian.

Newswire

Powered by Labrador CMS