Galdhøpiggenhytta.jpg
Galdhøpiggenhytta.jpg

Ikke behov for toalett i kiosken på Galdhøpiggen

Meldingen om at snart kan turistene gå på toalettet på Galdhøpiggen, og få møkka fløyet ned igjen med helikopter, har skapt voldsom debatt og røre. Per Vole, vertskap på Juvasshytta og driver av kiosken på Galdhøpiggen, mener det ikke er noe møkkaproblem på toppen.

Publisert

Det skriver nationen.no. På Norges tak kan det komme over 700 turister på en blank sommerdag. Gjennom sesongen kan så mange som 30.000 besøke toppen av Galdhøpiggen.

De fleste av dem har noe i magen når de går opp fra Juvasshytta eller Spiterstulen.

Men nå kan det bli slutt på naturlig lortfall på Norges tak. Fylkesmannen i Oppland foreslår å etablere et helikopterbasert toalett på toppen av Galdhøpiggen.

- Alt skal ned

Folks oppsamlede etterlatenskaper skal ikke lenger inn i naturens kretsløp som gjødsel for fjellarter som issoleie (2370 moh), rødsildre og rosenrot (rundt 2300 moh).

– Alt som blir levert fra turistene, må flys ned i tette tanker, sier overingeniør Harald Klæbo ved Fylkesmannens miljøvernavdeling.

Godkjente helikopterturer

Fylkesmannen har nylig godkjent fire helikopterturer til toppen av Galdhøpiggen hvert år.

– Man vil kunne kombinere inntransport av varer til kiosken med uttransport av toalettavfall, heter det i et brev fra Fylkesmannen til vertskapet på Juvasshytta.

– Kan det bli aktuelt å godkjenne flere enn fire turer dersom toalettgjestene gjør det nødvendig?

– Ja, har vi satt opp et toalett, må tiltaket gjennomføres.

– Blir det toalettavgift for de trengende?

– Det er ikke diskutert, men jeg kan neppe tenke meg betaltoalett midt i Jotunheimen, sier han.

Toalettbehov

Både Statens naturoppsyn SNO, tilsynsutvalget for Jotunheimen og Lom fjellstyre har nevnt behovet for toalett, sier Klæbo.

Toalettet, som vil koste rundt 150.000 kroner i etablering, ligger i forvaltningsplanen for Jotunheimen nasjonalpark. Planen ligger nå hos Direktoratet for Naturforvaltning. Toalettet må godkjennes av Lom kommune, og av Statskog som grunneier.

Fylkesmannen vil støtte investeringen, men driften er bedriftens ansvar, sammen med Lom kommune, heter det i planforslaget.

Tviler på behovet

Per Vole, vertskap på Juvasshytta og driver av kiosken på toppen av Galdhøpiggen, mener det ikke er noe møkkaproblem på toppen.

– Folk kan gå litt til siden og gjøre sitt fornødne. Det blir jo borte, sier han.

– Er det ikke slik at turistene går i hverandres møkk der oppe?

– Nei. Det er ikke så voldsomme problemer med dette i høysesongen, sier Per Vole.

– Det er nok ønsket om bekvemmelighet og spørsmål fra turister som har startet dette, sier Vole.

Spesielle utfordringer

Han påpeker at et toalettanlegg møter helt spesielle utfordringer på 2469 meters høyde.

– Det må jo bli en svær plasttank. Kapasiteten må være stor om folk skal ha fri tilgang til toalettet, og det blir mye ettersyn, sier Vole.

Powered by Labrador CMS