Ketil Fridheim nett

Nordisk betalingskjempe inn i Norge

Det danskeide selskapet PBS International AS har nettopp mottatt konsesjon som kredittinstitusjon av Kredittilsynet. Inntredelsen varsler skjerpet konkurranse på det norske markedet og er et viktig ledd i PBS' planer om å gjøre hele Norden til sitt hjemmemarked.

Publisert

En ny økonomisk storspiller er på vei inn på det norske markedet for innløsning, dvs. innsamling, autentisering og avregning av betalingstransaksjoner gjennomført med kredittkort i Norge.

Avtale med Fokus Bank

Det danskeide PBS A/S har allerede via sitt norske datterselskap PBS International AS inngått en avtale med Fokus Bank ASA om å overta Fokus Banks innløsningsvirksomhet relatert til kredittkort.

I første omgang omfatter avtalen innløsning av kredittkort utstedt av MasterCard og Visa, men på sikt er planen at selskapet også skal omfatte innløsning av kredittkort fra andre tilbydere.

Lokalt og internasjonalt

- Overtakelsen av innløsningsdelen fra Fokus Bank er et viktig ledd i strategien om å gjøre hele Norden til vårt hjemmemarked. Vår inntreden i det norske markedet gir oss mulighet til å betjene våre kunder best mulig - både lokalt og internasjonalt, sier administrerende direktør Flemming L. Jensen i PBS A/S.

Selskapet NETS tilbyr prosesseringstjenester til selskaper som tilbyr kortinnløsning og kortutstedelse i det europeiske markedet. PBS har i alt 25 års erfaring med å drive innløsningsvirksomhet.

Skjerpet konkurranse

Med overtakelsen av porteføljen fra Fokus Bank overtar PBS en liten del av det norske markedet for innløsning av kredittkorttransaksjoner. Planen er at denne andelen raskt skal vokse seg større:

- Vi har stor erfaring og velprøvd teknologi og har derfor gode muligheter for å effektivisere innløsningsprosessene. Vi ser dessuten et veldig stort potensial i det norske markedet, og det er ingen tvil om at overtakelsen av Fokus Banks innløsningsaktiviteter nå vil skjerpe konkurransen i Norge markant, forteller administrerende direktør Ketil Fridheim i PBS International AS.

Fokus Bank ASA vil fortsatt fungere som agent med ansvar for å selge innløsningstjenester til potensielle nye brukersteder.

Pressemelding

Powered by Labrador CMS