Sikrer kvalitet i norsk matproduksjon

Denne måneden får 54 000 bønder tilsendt den nye KSL-standarden for kvalitetssikring av produksjonen på norske gårdsbruk. Dette kvalitetssystemet er med på å gi norske forbruker trygghet for at norsk mat er produsert i tråd med gjeldende krav til blant annet hygiene, god dyrevelferd og miljø.  

Publisert

KSL (Kvalitetssystem i Landbruket) er et system for egenkontroll og dokumentasjon av produksjonen på norske gårdsbruk. KSL definerer bestemte krav som hver bonde må oppfylle og dokumentere, og er dermed med på å sikre kvaliteten på norskprodusert mat, heter det i en pressemelding fra KSL Matmerk.- KSL har så langt vært en "godt bevart hemmelighet" for norske forbrukere, men likevel en bærebjelke i norsk matproduksjon. Nå er systemet ytterligere forbedret og oppdatert. Det er også blitt mer brukervennlig for bøndene, sier administrerende direktør Gabriella Dånmark i stiftelsen KSL Matmerk.

Unikt

KSL omfatter alle krav til matproduksjon som bøndene må følge i henhold til norsk lovgivning. I tillegg kommer retningslinjer som landbruket selv har pålagt seg. Den nye KSL-standarden ivaretar også kommende nye krav i den norske matloven. Matloven vil også fra 2009 kreve at alle matprodusenter skal ha et internkontrollsystem.- Gjennom KSL har norske bønder allerede et slikt internkontrollsystem. KSL er dessuten unikt i internasjonal sammenheng i og med at norsk landbruk har klart å samles om et felles system. Kravene i systemet vil samtidig variere etter hva som produseres på de enkelte gårdene, sier Dånmark.KSL-standarden er grunnlaget for den egenrevisjonen som bøndene må gjennomføre en gang i året for å tilfredsstille kravene i systemet. I tillegg bruker KSL Matmerk egne KSL-revisorer som kontrollerer utvalgte gårdsbruk.

Fundament

- KSL vil også bli fundamentet i en kommende ny opprinnelsesmerkeordningen for norskprodusert mat. Planen er at den nye merkingen skal bli å se på de første produktene i butikkene høsten 2009, sier Gabriella Dånmark.En undersøkelse viser at norske forbrukere ønsker en merking som viser at maten er produsert med norske råvarer og i Norge. KSL Matmerk samarbeider med 18 sentrale aktører i matbransjen og dagligvarehandelen om utviklingen av den nye merkeordningen.- Bøndenes kvalitetssikring gjennom KSL er avgjørende for en slik merkeordning. På denne måten bidrar KSL også til å imøtekomme forbrukernes ønsker om å gjøre det enklere å finne norskprodusert mat i butikkene. Samtidig er det også med på å styrke stillingen til norsk matproduksjon i hjemmemarkedet, understreker Dånmark.

Powered by Labrador CMS