Måltidets Hus1 nett

Klare for åpning av Måltidets Hus

Endelig klart for åpning av Måltidets Hus – nasjonalt senter for mat og måltid.

Publisert

Allerede dagen etter åpningen avholdes den første offisielle konferansen i Måltidet Hus: Food & design.

Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen står for den offisielle åpningen på vegne av regjeringen.Huset bygger på fire kunnskapspilarer som skal videreutvikles for å styrke den norske mat- og måltidsnæringen: Gastronomi, vitenskap, industri og lidenskap.

Kunnskapspilarene skal forankres i norske kunnskapsmiljø og norsk industri gjennom fire ambassadører som oppnevnes som en del av åpningsseremonien.

]]>

Det er en lang prosess som har ført til Måltidets Hus.

- Vi begynte å tenke tanken allerede i 1994, så dette har vært et langt svangerskap, sier Helge Bergslien, administrerende direktør for Nofima Mat i Stavanger og styreleder for Måltidets Hus.

Et koblingspunkt

Måltidets Hus skal være et koblingspunkt mellom bedrifter og forskningsmiljøer der produktutvikling og systematisk forskning på matvarer skal gå hånd i hånd.

- Dette skal være Norges mest moderne matlaboratorium, sier Bergslien.

Ekspertisesenter

Rogaland har fått status som Norwegian Center of Expertise innen Culinology. Tildelingen fører til en årlig finansiering på 10 millioner kroner. Bak NCE Culinology står 24 sentrale aktører i matklyngen Rogaland, inkludert matprodusenter, FOU-miljøer og forvaltningsorganer.

Følgende bedrifter og stiftelser holder til i Måltidets Hus: Gastronomisk Institutt, Stiftelsen Norsk Matkultur, NCE Culinology, Fagforum for Mat og Drikke, Noske Kokkemestres Landsforening, Gladmat, Nofima Mat, Tine FoU, Blue Planet/Biomarin Vest, Enforme AS, Marine Harvest og O. Drøpping.

I bygningen blir det også kantine for rundt 700 ansatte i innovasjonsparken.

Fakta om bygget

Måltidets Hus består av to fløyer som er bygget sammen med et glassbygg. Den ene fløyen er rektangulær og den andre buet. Inne i glassbygget står det et eget auditoriebygg i betong.

Begge fløyene har fire etasjer over bakkenivå og to under.

Underetasjene rommer tekniske rom og parkeringsanlegg. Bygget er på 9138 kvadratmeter, inkludert parkeringsanlegg. Tiltakshaver er Måltidets Hus Eiendom, som er eid av Norconserv og Smedvig Eiendom.

Powered by Labrador CMS