Bar fri bar
Bar fri bar

Elendig norsk bar-økonomi

Halvparten av barene og en tredel av pubene i Norge har så dårlig økonomi at kredittopplysningsbyrået Experian anbefaler at de ikke får lån og kreditt.

Publisert

Illustrasjonsfoto: Morten Holt

Det siste halvåret har vært svært tungt for mange av landets serveringssteder. Hardest har det gått ut over barene, viser bransjeanalyser fra Experian.

Risikerer konkurs

- Vi har analysert økonomien til 39 barer. 19 av disse barene har så dårlig økonomi at risikerer å gå konkurs, og de er rangert som ikke kredittverdige av oss, sier direktør Gabor Molnar i Experian.

En slik rangering innebærer at byrået anbefaler at det ikke gis noen type lån eller kreditt til foretakene. Leverandører løper i tillegg stor risiko for at regninger ikke blir betalt.

Turbulent

Tilsvarende analyse av 189 puber i midten av august viser at 60 av dem er rangert som ikke kredittverdige, det tilsvarer 31,7 prosent.

- Barer og puber har alltid vært en bransje det har knyttet seg høy risiko til, med mange konkurser og nyetableringer. Men det siste halvåret har vært ekstra ille, sier Gabor Molnar.

Han mener finanskrisen rammet økonomien til barene ekstra hardt i første halvår, sammenlignet med andre serveringssteder.

Drikker mindre ute

- Kafeer og restauranter har klart seg litt bedre enn barer og puber, og det har nok sammenheng med at flere har kuttet ut barbesøk enn restaurantbesøk i år.

Men 27 prosent av snaut 3000 analyserte restauranter og kafeer er ikke kredittverdige.

Bedre for restauranter og kafeer

- Forskjellen mellom serveringsstedene er likevel svært stor, for dobbelt så mange restauranter og kafeer har god kredittverdighet, sammenlignet med barene.

Rangeringen av kredittverdighet går fra ikke kredittverdig til beste kredittverdighet. Det vanlige er at det store flertallet bedrifter ender opp med en rating som kredittverdig eller med god kredittverdighet.

Det er mange faktorer som spiller inn i denne ratingen, og poengsystemet går fra null til hundre poeng.

Newswire

"
Powered by Labrador CMS