Vega Havhotell2

God hotellsommer i Nordland

Nord-Norge hadde totalt 20 000 færre utenlandske gjestedøgn på hotellene i juni 2009 enn i juni 2008, en nedgang på hele 17,9 prosent. Både Finnmark og Troms har kraftig nedgang, har hotellene i Nordland klart å opprettholde antall gjestedøgn i år. I Norge totalt var det en nedgang på 13,2 prosent.

Publisert

Hotellene på Helgeland og i Nordland melder om bra belegg også denne sommeren. Her fra Vega Havhotell, der Anna og Jon Aga melder om god besøksstatistikk også i år. (Foto: Morten Holt)

- Hva som er årsaken til denne forskjellen er vanskelig å si, men mye kan tyde på at Helgeland og også Lofoten i Nordland fylke har greid å opprettholde trafikkvolumet på et godt nivå, sier regiondirektør for NHO Reiseliv Nord-Norge, Geir Solheim, i en kommentar.

Bedre i nord

I årets første halvår har det vært en nedgang på 3,3 prosent for hotellene i Nord-Norge, mens det for Norge totalt har vært en nedgang på 5,8 prosent i antall gjestedøgn. En litt mindre negativ utvikling i landsdelen enn i Norge totalt.

Gjestedøgn totalt

Selv om norske gjestedøgn hadde en vekst i juni 2009 på 5,3 prosent (+ 7.000 gjestedøgn), viser totaltallene for måneden en nedgang på 4,3 prosent.

Størst nedgang har Finnmark med 8,9 prosent, fulgt av Troms med minus 6,1 prosent, mens Nordland bare har en nedgang på 0,5 prosent i juni måned.

Camping, rorbu og hytter

På camping har det første halvår 2009 totalt vært 325.000 overnattinger i Nord-Norge, vel 16 000 færre enn i 2008, minus 4,9 prosent. Norge totalt har her en positiv vekst på 2,6 prosent.

Overnattinger i hyttegrender i Nord-Norge har hatt en vekst på hele 18 500 til totalt over 50 000 hittil i 2009. En vekst på over 58 prosent sammenlignet med 2008. Norge totalt hadde en vekst på 7 prosent. Alle rorbuanleggene i Nord-Norge er inkludert i disse tallene.

- Her ligger nok også noe av årsaken til nedgangen på camping, gjestene flytter fra camping til hyttegrender, sier Solheim.

Internasjonal markedsføring

- For å rette opp svikten fra de utenlandske markedene trengs økte ressurser og samordninger både nasjonalt og regionalt fremover, noe vi håper NordNorsk Reiseliv AS etter hvert vil kunne medvirke til, sier regiondirektør Solheim.

Alle tall er hentet fra SSB`s overnattingsstatistikk for juni 2009

Statistikken finnes også på www.arenanord.no/statistikk

"
Powered by Labrador CMS