Home Invest logo
Home Invest logo

Offensivt i motbakke fra Home Invest

Home Invest leverer godt første halvår 2009 og er klare til å videreføre sin ambisiøse satsning frem mot nyttår. Konsernet oppsummerer med et resultat på 150 millioner norske kroner før skatt og en positiv kontantstrøm på 400 millioner norske kroner.

Publisert

Alle de tre datterselskapene, Choice Hotels Scandinavia, Home Capital og Home Properties, har levert resultater bedre enn sine generelle markeder og varsler en fortsatt ekspansiv høst.

- Etter et relativt godt 2008, med en positiv kontantstrøm på over NOK 250 mill., forventer vi mer enn en dobling av kontantstrømmen for konsernet totalt i 2009. Vi tror på mulighetene som åpner seg ved å være offensive i en tid preget av defensive strømninger. Våren har gitt frukter, og nå er vi klare for høstjakta, sier Petter A. Stordalen, eier og administrerende direktør i Home Invest.

Tar markedsandeler

Choice Hotels Scandinavia har hatt en utfordrende vår i et sviktende hotellmarked, men har levert godt relativt til markedet generelt. RevPAR i Choice falt første halvår med 9 prosent, mot 11,4 prosent for markedet totalt.

EBITDA falt fra 195 millioner norske kroner i rekordåret 2008, til 93 millioner. Resultatet inkluderer en betydelig utgiftsføring ved oppstart av nye hoteller. I tillegg til fokus på kostnadseffektivisering på dagens 165 hoteller, har Choice videreført sin offensive vekststrategi.

I juni kjøpte Choice stjernehotellene Nordic Light og Nordic Sea. 11 hoteller og 3031 nye rom står på prosjektlisten.

Vekst for Home Capital

Investeringsselskapet Home Capitals finansielle situasjon styrkes med et halvårsresultat på 175 millioner kroner. Den markedsbaserte aksjeporteføljen har hatt en vekst på imponerende 42 prosent.

I samme halvår steg Oslo Børs med 25 prosent og den nordiske aksjeindeksen med 7 prosent.

De siste 12 månedene under ett har aksjeporteføljen i Home Capitals steget med 34 prosent. Samme periode falt Oslo Børs hele minus 39 prosent.

Home Properties på budsjett

Home Invest har i perioden sluttført oppkjøpet av Home Properties i Sverige og tatt selskapet av børs. Selskapet leverer resultater og kontantstrøm i henhold til budsjett. Leieinntektene har steget med 16 prosent, og selskapet fikk et resultat første halvår på 44 millioner svenske kroner.

Selskapets organiske leieinntekter faller mindre enn for bransjen som helhet. Det skyldes hovedsakelig hotellenes beliggenhet, gode operatører og en svakere svensk krone.

Pressemelding

Powered by Labrador CMS