Frank Fiskers Scandic2
Frank Fiskers Scandic2

Scandic med godt halvårsresultat i tøft marked

- Den globale økonomiske krisen har hatt en dramatisk virkning på bedriftenes reisevirksomhet, og 2009 har vært et av de svakeste årene noensinne for hotellbransjen. I dette tøffe markedet har Scandic opprettholdt sin sterke markedsposisjon, og vår forretningsmodell, geografiske spredning og kundeblanding har bidratt til at vi har klart konjunkturnedgangen bedre enn markedet som helhet, sier Frank Fiskers, Scandics konsernsjef og administrerende direktør, i en kommentar til resultatet for perioden januar - juni 2009.

Publisert

Scandic-sjef Frank Fiskers. (Foto: Scandic)

- Scandics posisjonering i mellomklassesegment, det sterke varemerket og det robuste lojalitetsprogrammet har bidratt til at vi har tatt markedsandeler på de fleste av våre markeder, mener Fiskers.

Resultat for perioden januar-juni 2009

* Inntektene utgjorde 318,0 (383,2) millioner Euro (MEUR). For sammenlignbare hoteller og ved uendrede valutakurser, ble inntektene redusert med 12 prosent.

* For sammenlignbare hoteller og ved uendrede valutakurser, ble inntekt per tilgjengelig rom (RevPAR) redusert med 12 prosent.

* Bruttofortjenesten ble 113,4 MEUR mot 154,6 MEUR i 2008.

* Driftsresultatet (EBITDA) var på 23,2 (55,8) MEUR, tilsvarende en driftsmargin på 7,3 (14,6) prosent.

* I løpet av året er fire nye hoteller med totalt 518 rom åpnet, dessuten er to nye hotellprosjekter med totalt 491 rom påbegynt.

Har redusert kostnadene

- Scandic startet allerede høsten 2008 med programmer for å redusere kostnadene, ettersom vi så at markedet begynte å svekkes. Kostnadskuttprogrammene, som forventes å gi en samlet årseffekt i 2009 på 32 MEUR, er nå fullt implementert, og vi har dermed kunnet kompensere for en del av inntektsbortfallet i 2009, kommenterer Fiskers videre, og fortsetter:

- Scandics bærekraftarbeid fortsetter med full kraft. Scandic vant Grand TravelAwards pris i klassen Årets miljøinitiativ for arbeidet med å, som den første store hotellkjeden, bytte ut tilkjørt flaskevann med egentappet vann på samtlige hoteller. I 2009 ser vi en økning i energi- og vannforbruket per gjestenatt sammenlignet med tidligere år, noe som forklares med det reduserte belegget.

440 færre årsverk

Scandic har ved utgangen av juni 141 hoteller i drift (mot 137 på samme tid i fjor) og 25 333 tilgjengelige rom (mot 24 612 i 2008). Belegget i perioden var 57,9 prosent mot 63,3 prosent i fjor.

Totalt er antall årsverk gått ned fra 6872 i 2008 til 6431 ved utgangen av juni 2009.

11 nye hoteller på gang

- Våre ekspansjonsplaner ligger fast, og vi vurderer hele tiden interessante prosjekter for å styrke Scandic, sier konsernsjef Frank Fiskers. (Foto: Scandic)

- Våre ekspansjonsplaner ligger fast, og vi vurderer hele tiden interessante prosjekter for å styrke Scandic på våre nordiske hjemmemarkeder og for å bygge en tilstedeværelse på det europeiske markedet. I løpet av året har vi overtatt to hoteller i København, noe som i vesentlig grad styrker vår posisjon på dette viktige reisemålet. I tillegg har Scandic overtatt driften av to hoteller i Sverige. Videre har vi planlagt 11 nye hoteller med 2 844 rom, som kommer til å åpne i 2010-2011, forklarer Fiskers.

Vanskelig å forutse

- Markedet er fortsatt vanskelig å bedømme. Det er tegn på at konjunkturnedgangen har avtatt og at økonomien har begynt å

stabilisere seg, selv om det er på et lavt nivå. Hotellmarkedet begynner å vise tegn på at beleggsnedgangen har stabilisert seg, mens romprisene fortsatt presses. Den gjennomførte justeringen av kostnadene, sammen med tiltak for å styrke Scandics konsept og hotellportefølje, gjør oss godt rustet til å komme gjennom dagens tøffe tider og å ivareta de mulighetene som kommer når markedet snur, sier Scandic-sjef Fiskers.

Pressemelding

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS