Toppen passert i 2008 for hotellnæringen i Norge

2008 representerte et tidsskille for hotellnæringen. For det første snudde etterspørselen etter en sammenhengende vekst siden 2003, frem til rekordmange 18,5 millioner overnattinger i 2007.  Antallet hotellrom i Norge vokste med over 2000 rom i 2008 til ca. 63 514 ved årsskiftet (+3,3 %). For hotellene betyr dette lavere belegg og økt konkurranse.

Publisert

Den negative veksten har primært sammenheng med den internasjonale finanskrisen.

For det andre var 2008 det første året på lenge med mange nye hotell og vesentlig kapasitetsvekst. Antall hoteller med negativ bunnlinje (driftsresultat 3) øker igjen. Det er imidlertid stor spredning i resultatet. Samlet har alle undergrupper overskudd.

Horwath-rapport for 13. gang

Dette fremgår av del I av Horwath-rapporten Norsk Hotellnæring 2009, som utgis for 13. gang. Del I er basert på en spørreundersøkelse blant et utvalg norske hoteller med spørsmål om markeds-, økonomiske, organisasjonsmessige og andre forhold, samt forventninger til videre utvikling.

Over 200 hoteller besvarte undersøkelsen. Det er flere enn noen gang tidligere. Svarene er behandlet totalt og sortert i grupper etter type hotell, beliggenhet og størrelse.

Hotellnæringens losjiomsetning 10,9 milliarder

Gjennomsnittsprisen økte med hele 7 % i 2008. Dette førte til at samlet losjiomsetning (10,9 milliarder kroner) er rekord for bransjen. Utenlandske overnattinger gikk tilbake med 3,4%, til en utenlandsandel av gjestedøgnene på under 27 %. Akkurat nå er det kanskje et "relativt pluss" med lav utenlandsandel. Dette fordi norsk økonomi, til tross for finanskrisen, fremstår sterkere enn de fleste andre land.

Fallende lønnsomhet i 2009

Nylig ble ferske tall fra SSB fremlagt for utviklingen til og med april. Den viser en tilbakegang på 7 % for overnattinger totalt sammenlignet med samme periode i fjor - hele 12 % for utlendinger. Men fortsatt økes gjennomsnittsprisen.

Etterspørselssvikten og en økning i kapasiteten (4,3 % flere rom) innebærer et betydelig fall i rombelegget, til 46,4% (÷ 5,1%-poeng). Dette betyr at lønnsomhetsindikatoren RevPAR faller med hele 9,1%, til kr. 413 kroner.

Ovenstående illustrerer utfordringene til mange hoteller:

* fallende etterspørsel,

* økt konkurranse, også som følge av større kapasitet flere steder (mange nye rom)

* og kanskje også at man er sent ute med å tilpasse pris til etterspørsel.

Interessant om prispolitikk

I overkant av 70 % av hotellene oppgir at de har systemer for losjioptimalisering (revenue management, yield management, dynamisk prising er ulike begreper om å endre prisen i takt med etterspørselen for å oppnå optimale resultater). Gjennomsnittlig oppnådde losjioptimaliseringshotellene en rompris på kr. 905,-, mens de som ikke benyttet slike systemer hadde en rompris på kr. 888,-. Losjioptimaliseringshotellene hadde imidlertid ca. 20% høyere RevPAR. Flertallet av hoteller som ikke benytter slike systemer er distriktshoteller.

Det er interessant å se hvor stor spennvidde det er i tallene. Eksempelvis utgjør i gjennomsnitt den høyeste prisen for et enkeltrom 2,3 ganger den laveste prisen.

Selv om det er viktig for hotellene å styre prisen i forhold til etterspørselen for å skape lønnsomhet, er det også viktige hensyn å ta både for enkelthoteller og i næringens prispolitikk for ikke å oppleve negative effekter av priser som oppfattes som spesielt høye.

Forventer betydelig tilbakegang 2. halvår

Foreløpige tall (basert på 126 svar) i en pågående undersøkelse som gjennomføres av Horwath HTL (Hotel, Tourism and Leisure) i Norge og internasjonalt i juni viser at hotellenes forventninger er dårligere nå enn da en lignende undersøkelse ble gjennomført i februar.

61 % av hotellene regner med lavere inntekter for første halvår enn de forventet ved starten av året.

66 % av hotellene regner med lavere inntekter 2. halvår i år sammenlignet med i fjor. For 18% er inntektstilbakegangen forventet å bli høyere enn 10 %.

Flere nye hoteller

Det åpnes også flere nye hoteller i 2009. Samtidig er det nye hotellprosjekter som er satt på vent. Utviklingen med større tilbud og sviktende etterspørsel er det naturligvis interessant å følge videre. Dette temaet blir behandlet nærmere i detalj i del II av Norsk Hotellnæring 2009-rapporten, som kommer i månedsskiftet september/oktober. Del I som denne presseinformasjonen refererer til, inngår som stiftet bilag i bladet Hotell, Restaurant og Reiseliv nr. 4/2009 (under utsendelse til abonnentene). Rapporten kan bestilles hos Horwath Consulting.

De refererte foreløpige tallene fra undersøkelsen av hotellenes forventninger til utviklingen i 2009 vil bli avsluttet og publisert sent i juni.

Bransjerapporten "Norsk Hotellnæring 2009" utarbeides av rådgivningsfirmaet Horwath Consulting AS og inneholder generell informasjon, markedsdata, driftsøkonomiske data, kjedeinformasjon

Powered by Labrador CMS