Måltidets Hus1 nett

I gang i Måltidets Hus

Måltidets Huspå Ullandhaug i Stavanger var en realitet i januar. Første byggetrinn, som innbefatter 9000 kvadratmeter, sto ferdig på nyåret, og i januar flyttet de første inn i de nye lokalene. Andre byggetrinn skal være ferdigstilt til sommeren. Da vil mellom 120 og 150 personer få sin arbeidsplass i Måltidets Hus.

Publisert

Det er en lang prosess som har ført til Måltidets Hus.

- Vi begynte å tenke tanken allerede i 1994, så dette har vært et langt svangerskap, sier helge Bergslien, administrerende direktør for Nofima Mat i Stavanger og styreleder for Måltidets Hus.

Et koblingspunkt

Måltidets Hus skal være et koblingspunkt mellom bedrifter og forskningsmiljøer der produktutvikling og systematisk forskning på matvarer skal gå hånd i hånd.

- Dette skal være Norges mest moderne matlaboratorium, sier Bergslien.

Ekspertisesenter

Rogaland har fått status som Norwegian Center of Expertise innen Culinology. Tildelingen fører til en årlig finansiering på 10 millioner kroner. Bak NCE Culinology står 24 sentrale aktører i matklyngen Rogaland, inkludert matprodusenter, FOU-miljøer og forvaltningsorganer.

Åpning i mai

Følgende bedrifter og stiftelser holder til i Måltidets Hus: Gastronomisk Institutt, Stiftelsen Norsk Matkultur, NCE Culinology, Fagforum for Mat og Drikke, Noske Kokkemestres Landsforening, Gladmat, Nofima Mat, Tine FoU, Blue Planet/Biomarin Vest, Enforme AS, Marine Harvest og O. Drøpping.

I bygningen blir det også kantine for rundt 700 ansatte i innovasjonsparken.

Den offisielle åpningen av Måltidets Hus finner sted i mai.

Fakta om bygget

Måltidets Hus består av to fløyer som er bygget sammen med et glassbygg. Den ene fløyen er rektangulær og den andre buet. Inne i glassbygget står det et eget auditoriebygg i betong.

Begge fløyene har fire etasjer over bakkenivå og to under.

Underetasjene rommer tekniske rom og parkeringsanlegg. Bygget er på 9138 kvadratmeter, inkludert parkeringsanlegg. Tiltakshaver er Måltidets Hus Eiendom, som er eid av Norconserv og Smedvig Eiendom.

Bygget er tegnet av Arkvest og ført opp i totalentreprise av Skanska Norge. Det er kostnadsberegnet til 150 millioner kroner (eks mva). Byggearbeidene startet i april 2007.

Powered by Labrador CMS