Thon Hotel Lofoten Svolvær2 nett

Bedre hotelltall i Nord-Norge enn i sør

Hotellene i Nord-Norge hadde 16 000 færre gjestedøgn de fire første månedene i 2009 enn året før. Det er en nedgang på 3,8 prosent. Men Nord-Norge merker det ikke i like stor grad som resten av landet, som har en nedgang på 7,2 prosent fra året.

Publisert

Thon Hotel Lofoten er nytt hotell i nord som fremover vil bidra til enda bedre statistikk for hotellene i nord. De merker ikke den finansielle uroen i like stor grad som hotellene i resten av landet. (Foto: Thon Hotels)

Nordland hadde en nedgang på 1,9 prosent, Troms 6,6 prosent, mens Finnmark hadde 1,3 prosent nedgang i perioden januar-april 2009.

Påvirker også Nord-Norge

Den globale finanskrisen påvirker også Nord-Norge, selv om utslagene er noe lavere enn i landet ellers, sier regiondirektør i NHO Reiseliv Nord-Norge, Geir Solheim.

- Tilbakemeldingene fra våre medlemsbedrifter er at bestillingene på rom og konferanser ikke kommer i samme grad som tidligere, og at det bestilles senere enn vanlig. Det er helt tydelig at næringslivet er noe mer avventende med sine aktiviteter, sier han.

Ferie/fritid opp i nord

Det er kun ferie-/fritidstrafikk i Finnmark som har en vekst i april måned (16,7 prosent).

Også oppnådd pris pr rom har en økning i april måned på 2,3 prosent i Nord-Norge, fra 804 kroner til 822 kroner. Det er imidlertid fortsatt oppnådd pris lavere i landsdelen enn i Norge totalt.

Ferie-/fritidstrafikken har en vekst i Nord-Norge på 1,9 prosent, mens Norge totalt har en nedgang på 5,3 prosent i årets fire første måneder.

Kurs og konferanse kraftig ned

Kurs-/konferansesegmentet har hittil i år en nedgang i Nord-Norge på 11 prosent, mens Norge totalt har en nedgang på 9,4 prosent.

Yrkestrafikk har en nedgang i Nord-Norge på 4,0 prosent i årets fire første måned, mens Norge totalt har en nedgang på 8,1 prosent.

Mer per rom

- Positivt er det også at oppnådd pris pr rom (RevPar) hittil ikke har utviklet seg negativt, sier Geir Solheim. Nord-Norge har en økning på 4,2 prosent i oppnådd pris hittil i 2009, mens Norge totalt har en vekst på 0,5 prosent.

Alle tall er hentet fra SSB`s overnattingsstatistikk for april 2009 som ble offentliggjort fredag 5. juni.

Fullstendig statistikken finner du her

Pressemelding fra NHO Reiseliv

"
Powered by Labrador CMS