Eldre og syke ofte underernært

Flere hundre tusen nordmenn lider av sykdomsrelatert underernæring, anslår klinisk ernæringsfysiolog og fagsjef i Nutricia Norge, Mary Beth Jackson. Hun ønsker de nye nasjonale retningslinjene for å forebygge og behandle problemet velkommen.

Publisert

- Som helseproblem har underernæring hittil fått langt mindre oppmerksomhet enn omfanget tilsier. Underernæring tar liv, forlenger sykdomsforløp og koster samfunnet store summer hvert eneste år, sier Jackson.

Nylig la Helsedirektoratet fram nasjonale retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring. Det kan sette problemet på dagsordenen på en helt annen måte enn hittil, håper Jackson.

Opp mot 60 prosent

- For noen grupper er forekomsten av underernæring hos sykehuspasienter målt til hele 60 prosent. En norsk studie fant at to tredjedeler av pasientene på sykehjem kunne være underernært. Det samme gjelder nærmere 30 prosent av de eldre i hjemmesykepleiens omsorg, sier Jackson.

Hun mener god behandling av sykdomsrelatert underernæring er en stor utfordring for helseomsorgen i Norge, og at retningslinjene som nettopp er lagt fram er egnet til å sette arbeidet med dette i system.

Retningslinjene fastslår at helseforetakene bør etablere en ernæringsstrategi for å sikre at ernæring blir en integrert del av behandlingen i helsetjenesten.

Påvise status

- En viktig del av en slik strategi bør være å gjøre dokumentasjon av pasientenes ernæringsstatus til en naturlig del av det kliniske undersøkelses- og behandlingstilbudet både for sykehuspasienter, beboere på sykehjem og i hjemmesykepleien, sier Jackson.

Flere diagnoseverktøy kan benyttes for å påvise pasienters ernæringsstatus. De er enkle i bruk og baserer seg på måling, veiing og kartlegging av ufrivillig vekttap. Deretter kan det leses rett ut av en tabell om kroppsmasseindeksen (KMI) befinner seg innenfor normalnivåene.

Behandling av underernæring skjer med tilpasset, næringstett kost, eventuelt i kombinasjon med næringsdrikker etter behov. Når det ikke lar seg gjøre å dekke pasientens næringsbehov gjennom munnen, brukes mer aktiv ernæringsbehandling i form av sonde- eller intravenøs næring.

Hyppigere innleggelser

Underernæring blant eldre fører til hyppigere sykehusinnleggelser enn det som ellers ville vært nødvendig.

- På grunn av økt risiko for infeksjoner og andre komplikasjoner, er liggetid på sykehuset atskillig høyere for en underernært pasient sammenlignet med en velernært pasient. Kostnadene ved dette er formidable, sier Mary Beth Jackson.

Hun viser til beregninger fra Storbritannia, der man har funnet at helsekostnadene på grunn av underernæring er mer enn dobbelt så høye som kostnader forbundet med overvekt.

- Forebygging og behandling av underernæring er derfor god helseøkonomi, sier Mary Beth Jackson.

Nutricia er ledende innen avansert medisinsk ernæring i Norge. Selskapet tilbyr ulike typer ernæringsprodukter og driver kurs og veiledning rettet mot helsepersonell.

Pressemelding

Powered by Labrador CMS