Asko-Ost

Heder i ASKO

Bjørn Leirvik ble kåret til Årets servicehandelskonsulent i ASKO, Arild Winge ble Årets selger, mens ASKO Øst ble kåret til Årets grossist på ASKO-grossistenes årlige markedsrådsmøte.

Publisert

Markedsapparatet i ASKO Øst. Bak fra venstre Leif Kristiansen, Per Engen, Bjørn Hansen, Alf Holen, Odd Frilseth, Tom Kristian Olaussen, Stig Sørensen, Vidar Aarsheim. Foran fra venstre: Jimmy Alfven, Ingar Olsen, Aasmund Olsen, Tone Lambeck, Ingrid Habberstad, Ann Kristin Leithe, Finn-Egil Borge Hansen, Tom Cato Malmer.

ASKO Øst vant for å ha nedlagt et stort arbeid for å bidra til økt kundeservice på storhusholdning. Bedriften ble overrakt prisen av markedsdirektør Lars-Kristian Leiro. I sin begrunnelse for tildelingen, la han bl.a. vekt på denne grossistens evne til å være nytenkende og nyskapende:

”Videre tildeles ASKO Øst prisen for å ha utvist stor vilje til å yte en høy grad av service overfor sine kunder, bl.a. gjennom investering i konsulentapparatet. Det er oppnådd en betydelig omsetningsøkning, og man har hatt en god utvikling for selskapet i en arbeidssituasjon fylt av store utfordringer,” fremhevet Lars-Kristian Leiro.

Bjørn Leirvik Årets servicehandelskonsulent

Bjørn Leirvik ble kåret til årets servicehandelskonsulent i ASKO.

Servicehandelen vektlegges stadig sterkere hos ASKO. Grossistens konsulentapparat på denne sektoren har en viktig oppgave bl.a. i forhold til å formidle gode og effektive logistikkløsninger tilpasset bransjens spesielle behov. På årets markedsrådsmøte i ASKO ble Bjørn Leirvik fra ASKO Nord kåret som årets servicehandelskonsulent.

Markedsdirektør Karl Wethal overrakte prisen, og fremhevet i den forbindelse at Bjørn Leirvik er med på å bygge tillit og tilfredshet hos kundene.

- Han bidrar videre til mersalg og løfter salget hos kundene, bl.a. gjennom å arbeide med vareprofilering og eksponering. Han er endringsvillig og positiv, og skal ha en stor del av æren for at ASKO Nord ligger foran budsjett i en utfordrende tid for servicehandelen. Han er videre gjennom sin væremåte en meget god ambassadør for ASKO, understreket Karl Wethal.

Arild Winge Årets selger i ASKO

Arild Winge er kåret til årets selger på storhusholdning.

Konsulent Arild Winge ble kåret som årets selger på storhusholdning under årets markedsrådsmøte i ASKO.

Han får utmerkelsen for å ha vist stor innsats gjennom flere år, og for å ha skapt gode og varige kunderelasjoner.

Markedsdirektør Lars Kristian Leiro som overrakte prisen, fremhevet også at Arild Winge har vært med på å utvikle bedriftens forretningsområde, og at han gjennom sin væremåte er en god ambassadør for ASKO.

Powered by Labrador CMS