NytNorge_ramme_farge_stor.jpg
NytNorge_ramme_farge_stor.jpg

Mer synlig norsk mat

Nytt fellesamerket for norsk mat skal bidra til at forbrukere lettere skal velge norskproduserte matvarer.

Publisert

- Nyt Norge-merket skal bidra til at forbrukerne både ser og velger den norske maten. Det sa landbruks- og matminister Lars Peder Brekk under avdukingen av det nye fellesmerket for norskprodusert mat.

Allerede i sommer blir de første Nyt Norge-merkede matproduktene å se i butikkene. Det nye merket skal gjøre det enklere for forbrukerne å finne fram til matprodukter med norske råvarer. Ifølge en fersk spørreundersøkelse som KSL Matmerk har fått gjennomført er nettopp norsk opprinnelse og kvalitetssikring de viktigste valgkriteriene for forbrukerne når de skal kjøpe mat.

Økt matimport har bidratt til at mange forbrukere som tror de kjøper norsk egentlig kjøper importerte matvarer. I følge den samme undersøkelsen ønsker to av tre forbrukere en merking som gjør det lettere å finne produkter med norske råvarer.

Norske råvarer

Produkter som ønsker å bruke den nye merkeordningen må være basert på norske råvarer og produsert i Norge. Hovedregelen er 100 prosent råvarer av norsk opprinnelse. For enkelte sammensatte produkter og produkter med høy foredlingsgrad - som for eksempel ferdigretter - vil kravet til norske råvarer være 75 prosent. Den samme praksisen gjelder for tilsvarende merkeordninger i andre land, eksempelvis Finland. - Dette fordi vi i Norge av naturlige og klimatiske grunner ikke kan produsere alle råvarene selv, for eksempel ris og sukker, forklarer Dånmark.

Kvalitetssystem

En viktig oppgave for den nye merkeordningen er å bidra til å synliggjøre de kvalitetene som er knyttet til norsk landbruk og norsk matproduksjon. Kvalitetssystem i landbruket (KSL), som er systemet for internkontroll av produksjonen på norske gårdsbruk, er det grunnleggende kvalitetssystemet for den nye ordningen. Det stilles i tillegg krav om kvalitetssystem i resten av verdikjeden.

- Norsk mat har kvaliteter som mange tar som en selvfølge uten å tenke nærmere over hvor heldige vi er. Vi ser en økende internasjonal konkurranse i det norske matmarkedet. Nyt Norge vil bidra til at de forbrukerne som ønsker det kan være med og ta ansvar for norsk matproduksjon, sier Gabriella Dånmark i KSL Matmerk.

Powered by Labrador CMS