mat-colourbox1030916

Pris betyr mest når vi handler mat

Forbrukerne i Norge, Sverige og Danmark har sammenfallende meninger om mat og kosthold, viser en stor ny skandinavisk spørreundersøkelse. Pris er det som betyr mest når vi handler dagligvarer, deretter kommer innhold.  Interessen for mat er stor i alle tre landene.

Publisert

I Norge oppgir 72 prosent at pris er viktigst når de handler mat. Deretter kommer innhold av sukker (50 %) og fett (48 %). I Danmark svarer 75 prosent at pris er viktigst. Deretter kommer innhold av fett (74 %). I Sverige er 72 prosent mest opptatt av pris, deretter følger sukker (51 %) og fett (50 %) .

Kjennskap til nøkkelhullet

Formålet med undersøkelsen var å undersøke folks kjennskap til og kunnskap om Nøkkelhullet, som blir det nye felles skandinaviske merket på sunn mat. Merket har vært i bruk i Sverige i 20 år, og der kjenner 74 prosent av befolkningen til det. I Norge har 20 prosent hørt om merket, mens det i Danmark stort sett er ukjent.

Nøkkelhullet kan brukes på matvarer med mindre fett, salt og sukker og mer kostfiber. Ordningen er frivillig og er nå til behandling i EU, som forventes å ta en beslutning i slutten av april 2009.

God hjelp

Rundt 90 prosent i alle tre land beskriver sine kostvaner som normale. De største forskjellene er at danskene er mer opptatt av fett og økologi enn nordmenn og svensker. Nordmenn har større fokus på salt, og svensker legger spesielt vekt på innhold av søtningsmidler.

I Danmark og Sverige leser rundt halvparten varedeklarasjonen, mens drøyt en tredel av nordmennene gjør det.

– De store likehetene både i meninger om mat og kosthold, kjøpsmønster og interesse for mat underbygger betydningen av å ha en felles skandinavisk merkeordning for sunnere matvarealternativer. Vi tror at Nøkkelhullet vil være en god hjelp for travle mennesker når de handler mat, sier avdelingsdirektør Arnhild Haga Rimestad i Helsedirektoratets ernæringsavdeling.

Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet Zapera. Det er gjennomført 1223 e-postintervjuer i Norge, 1216 intervjuer i Danmark og 1210 intervjuer i Sverige. Intervjuene ble gjort i perioden medio desember 2008 til primo januar 2009 blant personer i alderen 18-65 år med helt eller delvis ansvar for innkjøp av mat i husstanden. Nordisk Ministerråd, som tok initiativ til utvikling av et felles nordisk ernæringsmerke, har finansiert undersøkelsen.

Powered by Labrador CMS