Svanen Rica Kristiansund

Svanemerket hotell også i Kristiansund

Med overrekkelsen av lisens for Svanen til Rica Hotel Kristiansund, kan byen nå tilby et miljøtilpasset overnattings- og konferansetilbud.Hotellet har blant annet montert vannsparende kraner i hele hotellet og gått over til miljømerket toalett-, tørke- og kopipapir.

Publisert

Svanen til Rica Hotel Kristiansund. Bakerst fra venstre: Tom Godtland, Thomas Kulstad, Hermann Netzer, Sølvi Olufsen, Laila Andersen, Sandra Olofsson, Tina T. Stranden, Irene Maridal, Heidi Tillerbakk, Amina Jibril, Ola A. Skogstad, Marius Pedersen Rekke 2 fra venstre: Kari Brevik, Ann Karin Utheim, Yordanos Asfaha , Jorid Bergli Olsen, Mari Mo Westerheim, Jala Imad, Sandra Mehrwald, Liv Søyseth, Sissel M. Søremshaugen, Pia Schmeling, Dona A Sivertsen, Vernadette Aspen. I front fra venstre: Ann Evy Viken, ordfører Per Kristian Øien og hotelldirektør Jon Arild Birkeland.

- Hotellet har fokusert på energibesparende tiltak, og det gjennomføres utstrakt kildesortering på alle avdelinger, sier hotelldirektør Jon Arild Birkeland.

Bruken av éngangsartikler er redusert betraktelig og hotellet fokuserer nå på riktige innkjøp. En av konsekvensene er at man har sluttet å servere kjempereker og hotellet satser sterkt på kortreist mat.

Strenge krav

Et svanemerket hotell har tatt et helhetsgrep på miljøarbeidet for å oppfylle Svanens svært strenge krav. Et svanemerket hotell bruker lite energi, skaper lite avfall og bruker lite miljøskadelige stoffer.

Før et hotell kan motta lisens for Svanemerket, må hotellet dokumentere miljøtilpasning som blant annet omfatter energireduksjon, redusert vannforbruk, bruk av mindre miljøskadelige kjemikalier til oppvask og rengjøring, gode rutiner for avfallssortering, kraftig redusert bruk av éngangsartikler og økt tilbud om økologisk mat.

Miljøtilpasses

Miljøkravene til hoteller forutsetter dessuten at hotellet velger miljøtilpassete og miljømerkete alternativer når dette er mulig. Innredning og inventar som har lang levetid, skal miljøtilpasses ved at kravene først aktualiseres idet utstyret skal fornyes.

Miljøtilpasning gjennom energieffektiv oppvarming og ventilasjon gjør at et svanemerket hotell gjennomfører klimatiltak i praksis. Det å stanse veksten i verdens energiforbruk er en viktig forutsetning for å håndtere menneskeskapte klimaendringer. De svanemerkede hotellene viser at energieffektivisering er gjennomførbart i praksis.

Rica Hotel Kristiansund er et forretningshotell med 102 rom sentralt plassert ved kaikanten i Kristiansund, med kort vei til handlegater.

Pressemelding

Powered by Labrador CMS