Kjøkkenet i skuffer2 nett
Kjøkkenet i skuffer2 nett

Ny og nyttig bakteriekunnskap

Vanlige bakterier kan hjelpe sykdomsfremkallende bakterier til å trives på overflater, viser nye studier ved Nofima Mat. Mat som inneholder farlige bakterier utgjør en viktig kilde til sykdom hos mennesker. I alvorlige tilfeller gir dette også kroniske lidelser og dødsfall.

Publisert

Vanlige bakterier kan hjelpe sykdomsfremkallende bakterier til å trives på overflater, viser nye studier ved Nofima Mat. (illustrasjonsfoto)

Resultatene fra Nofima-forskernes studier gir ny forståelse for hvordan uønskede bakterier kan etablere seg og overleve på overflater og dermed gi problemer både for matindustri og forbrukere, heter det i en melding fra Nofima.

Overlever

Det har ofte vært hevdet at sykdomsfremkallende bakterier blomstrer opp i omgivelser som er for rene, men denne studien viser at det kan være miljøbakterier som overlever renhold og kan beskytte sykdomsfremkallende bakterier.

Dette har relevans for matindustrien hvor produksjon av trygg og holdbar mat er en forutsetning, men også innenfor blant annet medisin hvor bakterier og biofilm på overflater er en viktig årsak til sykehusinfeksjoner.

Les hele saken på Nofimas hjemmeside

"
Powered by Labrador CMS