Norgani
Norgani

Positive resultater for Norgani i tredje kvartal

Nordens største hotelleiendomsselskap, Norgani Hotels AS, leverer positive resultater i et utfordrende hotellmarked. Norgani Hotels AS oppnådde et resultat før skatt på 35,8 millioner norske kroner i tredje kvartal 2009, sammenlignet med 472 millioner i tilsvarende periode i fjor.

Publisert

Brutto leieinntekter beløp seg til 187 millioner, som tilsvarer en reduksjon på 1,8 prosent fra tredje kvartal 2008. Driftsresultat før verdiendringer kom på 155 millioner, sammenlignet med 159 millioner i samme periode i fjor.Samlede verdiendringer for eiendomsporteføljen var minus 0,5 prosent i kvartalet, tilsvarende -44,4 millioner.

- Gledelig

Administrerende direktør Anders Vatne sier i en kommentar:

– Det er gledelig å kunne presentere et resultat som representerer en betydelig bedring sammenlignet med samme periode i fjor. Tilfredsstillende drift og god kostnadskontroll i selskapet bidrar til et positivt driftsresultat. I tillegg er justering av eiendomsverdiene på et betydelig lavere nivå enn det har vært de siste kvartalene.

Lite fall i inntekter

– I et utfordrende hotellmarked er det hyggelig å konstatere at

Anders Vatne i Norgani Hotels.

inntektene kun har falt med 1,8 prosent i perioden. Dette skyldes blant annet sikringsmekanismer i kontraktene, samt at markedsutviklingen i kvartalet var forholdsvis god, sier Vatne.

Volumet i den nordiske ferietrafikken i sommer har vært positiv. Spesielt har utviklingen vært positiv i Sverige, hvor også Norgani har størst andel av sin totale hotellportefølje. Det er fremdeles usikkerhet i markedet, og yrkestrafikken har ikke tatt seg opp etter ferien. Den er nå tilbake til nivået før sommeren, heter det i en pressemelding.

Lavpriskonsept

Vatne vil også trekke frem en leiekontrakt som i begynnelsen av fjerde kvartal ble inngått med finske Omena Hotels for Hotel Europa i København. Omena vil med dette introdusere sitt lavpris hotellkonsept i Danmark. Konseptet har vært en suksess i Finland og tilbys det danske markedet fra ca. 1. juni neste år.

– I et utfordrende hotellmarked er det inngått en avtale med vesentlig bedre betingelser enn det som var mulig å oppnå innenfor rammen av nåværende avtale, fremhever Vatne.

Ett av Nordens største

* Norgani Hotels AS er et 100 prosent eid datterselskap av Norwegian Property ASA, et av Nordens største børsnoterte eiendomsselskaper.

* Norgani har med en markedsledende portefølje av attraktive hotelleiendommer i Norden, et solid fundament for fremtiden. Forbedrede økonomiske utsikter kombinert med en styrket finansiell plattform i morselskapet gjør selskapet godt posisjonert for videre utvikling.

"
Powered by Labrador CMS