Solheim-og-Hoem
Solheim-og-Hoem

Steen og Strøm miljøpionér på kjøpesentre

Som kjøpesenterbransjens rollemodell kan Steen og Strøm vise til oppsiktsvekkende miljøresultater. Dette var nylig tema på et frokostseminar med blant annet miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. Sigbjørn Hoem, direktør for Norge i Steen og Strøm, utfordret resten av norsk næringsliv til å se sammenhengen mellom miljøengasjement og lønnsomhet.

Publisert

Miljøengasjement er viktig i varehandelen. På dagens miljøseminar i regi av Steen og Strøm, utfordrer både Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim og direktør for Norge i Steen og Strøm, Sigbjørn Hoem resten av bransjen til å tenke nytt. (Foto: Steen og Strøm)

I Emil og Samuels lokaler på toppen av Steen og Strøm presenterte Hoem konsernets årsoppgave for miljø og samfunnsansvar. Et av suksesskriteriene har vært involvering av alle ansatte og en motiverende toppledelse som pådriver.

I tillegg mener han kjøpesentrene har et spesielt ansvar fordi man når så mange forbrukere, og har mulighet til å tilrettelegge for gode forbrukervalg. Kjøpesenter gir også stordriftsfordeler og gjør det lettere å redusere strøm og håndtere avfall, i motsetning til handlegater med selvstendige butikker.

Jobbet jevnt og trutt

- Dette er ikke noe vi gjør for å bli populære. Vi mener at de grep vi nå gjør, er veien å gå. Konsernet har over tid jobbet jevnt og trutt med sitt miljøarbeid – involvert de ansatte, leietakere og andre samarbeidspartnere, sier Sigbjørn Hoem.

Steen og Strøm er Skandinavias ledende kjøpesenterselskap med 56 kjøpesentre og har altså igangsatt det mest omfattende program for miljø- og samfunnsansvar i bransjen.

Det er gjennomført et stort arbeid for å bygge internkompetanse og motivasjon knyttet til miljøvennlig drift. Blant tiltakene selskapet gjør, er miljøsertifisering av alle sine kjøpesentre, samt utvikling av e-learningsprogram for rundt 2200 leietagere og alle 450 ansatte.

Resultatene

Steen & Strøm har ikke tidligere offentlig presentert sitt miljøarbeid. Konsernet ønsker med dette å inspirere andre næringslivsaktører til å la miljøhensyn være en integrert del av virksomheten. Det ble på miljøseminaret torsdag presentert følgende resultater:

- 20 prosent redusert energibruk for hele konsernet

- Miljøsertifisering av kjøpesentrene

- Høyere grad av avfallssortering (mål: 75 prosent sorteringsgrad)

- Bedre oversikt, lavere nivå CO2 utslipp

- Bruk av miljøvennlig strøm

- Mer miljøfokus på transport

- Mer miljøvennlig innkjøp (Svanens innkjøperklubb)

- E-learningsprogrammer (for miljø og samfunnsansvar) for 2.200 leietagere og 450 ansatte.

- Gjensidig forpliktende samarbeid med merkeordningene Svanen, Blomsten, Ø-merket og Fairtrade

- Tydelig miljøkrav til entreprenører og arkitekter ved utvikling av nye sentre.

På seminaret delte Steen Strøm med resten av bransjen hvordan de har jobbet med miljø, hva de har fått til og hvorfor de mener dette er viktig – og faktisk god butikk.

De ønsker å utfordre resten av norsk næringsliv til å gå samme vei. Miljø og Utviklingsmininster Erik Solheim holdt også et inspirerende innslag. Han pekte på våre felles miljøutfordringer og utfordret resten av varehandelen til å tenke nytt.

Fastfood.no

"
Powered by Labrador CMS