T-Kongsrod-m-touchscreenskj

Tilfredsstiller ny tobakksskadelov

Den nye tobakksskadeloven trer i kraft fra 1. januar 2010. Det betyr at innen nyttår må alle butikker i servicehandelen sørge for at sigarett-, tobakks- og snussalget skjer i et lukket system, med varene ute av syne for kundene. Vensafe entrer nå banen med full tyngde.

Publisert

Trond Kongrød med touchscreenskjermen som gjør kjøpet lett for kunden å handle. (Foto: Terje Holm)

– Vi kan ikke la dette markedet gå fra oss, sier CEO Trond Kongrød. – Egentlig har vi hendene fulle i dagligvarebransjen, hvor vi har 24 prosent dekning i Norge. Det vil si at Vensafe er inne i rundt 1000 av til sammen 4050 dagligvarebutikker her i landet som Vensafe vurderer har behov for å installere et Vensafe salgssystem. Men Norge er bare en del av markedet; vi er etablert i Sverige, Danmark, Belgia og Tyskland og opplever større og større etterspørsel også i disse markedene, sier sjefen for Vensafe worldwide Trond Kongrød.

God økonomi

Hvorfor Vensafe i servicehandelen? – Fordi våre automater oppfyller de lovpålagte kravene i den nye tobakksskadeloven, men enda mer fordi det er god økonomi. Svinnet elimineres fordi alt salg må registreres for å få ut tobakksvaren. I dag er det et betydelig internt svinn i servicehandelen på små høyverdiprodukter med god bruttomargin. Det er bortimot umulig for eier eller driver å kontrollere dette svinnet uten et lukket salgssystem som Vensafe er. Når medarbeidere kan stjele eller styre varen forbi skanneren i kassen uten å ta betalt, såkalt ”kameratkjøp”, sier Kongrød, som selv har mange års erfaring fra detaljhandelen, også dagligvare.

– Svinnet elimineres ved at den ansvarlige i butikken tar imot varene eller leverandør fyller selv opp Vensafen, som har ekstra lagerplass. Fra da av er varene trygt plassert og svinnet er eliminert.

Enkelt regnestykke

Regnestykket er enkelt: – En Vensafe som er tilpasset sigaretter, snus og legemidler koster ca. 2900 kroner i måneden å leie. Da er installasjon og service gratis, og det er ingen oppstartskostnad. Jeg er helt sikker på at tapt fortjeneste som følge av svinn på disse produktene er langt høyere enn månedsleien for mange kiosker og bensinstasjoner. De vil kunne tjene penger allerede etter første måned.

En annen finansieringsløsning er kjøp. Da vil et Vensafe-system være inntjent etter to–tre år avhengig av omsetning og svinnprosent, fremholder Kongrød

Lett å anvende

Men er ikke selve kjøpsprosessen komplisert både for kunden og kassen? – Ikke med den nye generasjon Vensafe, hvor varene eksponeres på en skjerm i kasseområdet. Kunden trykker på bildet av den ønskede varen (”touch screen”), som dermed registreres som ”kjøpt” (også på kasselappen). Ut kommer en lapp med kode som brukes i automaten, som leser bestillingen og sender ut varen til kunden.

Dette fungerer utmerket i dagligvarebutikkene. Kundene blir straks fortrolige med systemet, som er en liten handleopplevelse i seg selv, fremholder Kongrød.

Forebygger innbrudd

Eliminerer svinn – men hva med tobakksvarer som hovedobjekt for innbrudd i servicehandelen? –Varer som ligger lukket i en Vensafe, fordrer at tyvene må bruke redskaper og tid for å bryte seg inn til dem. Tidsfaktoren er så viktig for innbruddstyvene, at de fleste ikke tar sjansen når de er inne i butikken. Dagligvarebransjen opplever at også personer som pleide å komme til butikkene under åpningstiden for å stjele ble borte etter at man har installert Vensafe. Det er en ekstra trygghet for medarbeiderne samtidig som at også dette svinnet blir eliminert, forteller Kongrød

Også for medisiner og barberblad

Men Vensafe er ikke bare for tobakksvarer. Dyre produkter som er å lette å stjele, selges tryggest via samme type automat. Det gjelder spesielt reseptfrie medisiner, barberblader og kondomer. – Varene eksponeres jo på skjermen som kunden trykker på, samtidig er det mulig å bruke trykkskjermen til kampanjeplass på varer som lovmessig kan markedsføres. Kondomer kjøpes diskret; ikke alle har så lett for å kjøpe kondomer direkte over disk, sier Trond Kongrød.

Fastfood.no

"
Powered by Labrador CMS