Bransjedagen arrangeres i morgen

I morgen, tirsdag 2. mars arrangeres Bransjedagen på Høgskolen i Akershus.

Publisert

Høgskolen i Akershus (www.hiak.no) er eneste utdanningsinstitusjon i Norge som tilbyr to lederutdanninger som dekker servicevirksomhetenes spesielle kompetansebehov, nemlig Bachelor i husøkonomi og serviceledelse (Facility and Service Management) og Bachelor i kostøkonomi, ernæring og ledelse (Food and Catering Management)

Høgskolen i Akershus har drevet disse utdanningene i mer enn 50 år, og har Norges fremste fagmiljø på dette området.

På Bransjedagen 2. mars møter du avgangsstudentene på Bachelor i husøkonomi og serviceledelse og på Bachelor i kostøkonomi, ernæring og ledelse. Du møter også mange av Høgskolen i Akershus’ faglige ansatte. På Bransjedagen treffer du også andre bransjekolleger, opplyser førsteamanuensis Knut Boge på Høgskolen i Akershus.

Tema servicevirksomhet

Servicevirksomheter i privat sektor møter hard konkurranse og sliter med lave marginer. I offentlig sektor må servicevirksomhetene forholde seg til spesielle kompetansekrav, stramme budsjetter og krevende brukere, velgere og politikere.

Servicevirksomhetene er arbeids- og ledelsesintensive. Servicevirksomhetene har dessuten en stor andel deltidsansatte, mange med innvandrerbakgrunn og/eller høyst variert erfaringsbakgrunn. Servicevirksomhetene sliter med høyt sykefravær og betydelig gjennomtrekk. Mange servicevirksomheter rekrutterer dyktige fagarbeidere til lederstillinger. Dette fungerer ikke alltid like bra.

Omfattende program

Det faglige programmet omfatter blant annet Facility Management, serviceledelse, renhold og hygiene, flerkulturelt arbeidsliv og matutfordringer, og tiltak mot sykefravær. Av foredragsholderne nevner vi blant andre Shoaib Sultan, generalsekretær for Islamsk råd Norge.

Shoaib Sultan er oppvokst i Skogbygda i Nes kommune, og har en Bachelor i statsvitenskap og en Master i Business Administration (MBA) fra Colorado State University i USA. Arbeidslivet er en av nøklene til integrasjon i Norge. Offentlige og private servicevirksomheter er ofte innvandrernes første møte med norsk arbeidsliv. Shoaib Sultan har i kraft av sin stilling i Islamsk råd Norge førstehånds kjennskap til mange av det flerkulturelle arbeidslivets muligheter og utfordringer.

"
Powered by Labrador CMS