NHO Reiseliv Nord Norge Foto stockshots

NHO Reiseliv Nord-Norge feiret 75 år

NHO Reiseliv Nord-Norge gjennomførte sist helg sitt årsmøte og 75-årsjubileum i Svolvær. Med æresmedlemmer, medlemsbedrifter, inviterte gjester fra NHO og NHO Reiseliv, styremedlemmer og ansatte i NHO Reiseliv Nord-Norge/Arena Nord AS var over 60 personer samlet til lørdagens jubileumskonferanse og bankett på Thon Hotel Lofoten. Rica-gründer Jan E Rivelsrud ble tildelt en ny hederspris.

Publisert

Nye partnere fra 1. mars 2010 på taket av Thon Hotel Lofoten Bjørn M. Bjerke (fra venstre), Ragnar Heggdal, Arne Eidsmo, Jane Johansen, Geir Solheim, Marit Helene Pedersen, Edel Storelvmo og Christian Aubert. (Foto: stockshots.no)

Her er pressemeldingen fra NHO Reiseliv Nord-Norge:

”Ordfører i Vågan kommune, Hugo Bjørnstad , åpnet konferansen med å presentere Lofotens fantastiske muligheter som reisemål.

Avdelingsdirektør reiseliv Geir Solheim, satte deretter søkelys på nasjonale og regionale strategier for å øke lønnsomheten i reiselivsnæringen.

Konferansen ble avsluttet med at spesialrådgiver Christian Aubert fra NHO, samt Edel Storelvmo, Arne Eidsmo og Marit Helene Pedersen, som er NHOs regiondirektører i henholdsvis Nordland, Troms og Finnmark, orienterte om hvordan det framtidige samarbeidet mellom NHO og NHO Reiseliv Nord-Norge kan utvikles og forsterkes til gagn for våre nær 400 medlemsbedrifter i nord.

Første gang

Dette var første gang NHO Reiseliv Nord-Norge var samlet etter at NHO overtok NHO Reiselivs sitt regionapparat 1. mars 2010. På fredagen var det derfor avsatt tid til møter mellom NHO, NHO Reiseliv og styremedlemmer/ansatte i NHO Reiseliv Nord-Norge og Arena Nord AS, som er regionforeningens heleide aktivitetsselskap.

NHO Reiseliv sentralt var representert i Svolvær vår egen president Ragnar Heggdal og direktør Bjørn M. Bjerke.

Lofoten

Arrangementet forgikk på samme sted som Nord-Norges Hotellforening ble etablert av fremsynte kvinner og menn 8. desember 1935, på Hotell Lofoten.

Nytt æresmedlem i NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge Jonny Johansen flankert av fra venstre styreleder Jane Johansen, tidligere oppnevnte æresmedlemmmer Petter Dalberg, John Signar Johnsen og Tordis Solheim, samt nestleder Kari Flesvik. (Foto: stockshots.no)

Programmet ga også rom for en tur på lofotfiske gjennom at aktivitetsbedriften XX Lofoten ga deltakerne praktisk erfaring i trekking av line og garn fra en god, gammel fiskeskøyte. Dette er et opplevelseskonsept som spesielt er etterspurt i det norske bedriftsmarkedet.

Det nybygde Thon Hotel Lofoten imponerte alle deltakerne med sin gode kvalitet og sitt gode vertskap. Ikke minst vil det gå gjetord om jubileumsbanketten som ble gjennomført som en dramaturgisk reise gjennom fem årstider. Mangeårig tillitsvalgt i Forbundet for overnattings- og serveringsnæringen (FOS), RBL og NHO Reiseliv - Jonny Johansen fra Bardufoss, ble utnevnt som nytt æresmedlem i NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge.

Hederspris til Rivelsrud

Jan E. Rivelsrud med ”Hedersprisen 2010”, sammen med (fra venstre) avdelingsdirektør Geir Solheim, nestleder Kari Flesvik og styreleder Jane Johansen. (Foto: NHO Reiseliv Nord-Norge)

Det vakte også meget stor begeistring at Rica-gründer Jan E. Rivelsrud fikk tildelt foreningens nyetablerte pris, Hedersprisen.

Den deles ut til en person som gjennom et langt yrkesaktivt liv har medvirket til å nå visjonen om at reiseliv skal bli nordnorges viktigste næring.

Pressemelding fra NHO Reiseliv Nord-Norge

Powered by Labrador CMS