Gladmat 2008 Stavanger

Etterlyser festivalsikkerhet

– Sikkerhet på festivaler er en utfordring. Det ligger i festivalers natur at deltakere snur opp ned på tilvante forestillinger og væremåter. Derfor er risikoen større for skader på festivaler enn ellers, sier professor Reidar Mykletun, som har forsket på Gladmatfestivalen.

Publisert

Tre etater samarbeidet om beredskapen under Gladmatfestivalen i 2009. Operativ leder helse Helge Lorentzen, Åge Vatnedal fra Politiet og brannmester Ole Geir Skjæveland nyter livet og samarbeidet på Gladmat.

– Det går forunderlig bra mange ganger, sier festivalforsker Reidar Mykletun ved Norsk hotellhøgskole og Universitetet i Stavanger (UiS) om gjennomføringen av festivaler i Norge.

Sjansene større for uhell

Han mener festivaler har som idé å snu opp ned på tilvante forestillinger – at vi gjør ting på festival vi ellers ikke gjør i hverdagen og at vi unngår å gjøre hverdagslige ting på festivaler.

Med mange mennesker samlet på ett sted er sjansene dermed kanskje større for at uhell kan skje, skriver forskning.no.

Mykletun har forsket på Gladmatfestivalen i Stavanger, som startet 28. juli og varte i fire dager.

I artikkelen Managing festival safety – a case study of the Stavanger Food Festival in Norway har han kartlagt flere risikofaktorer som arrangører bør ta hensyn til. Jo større og mer komplisert festivalen er, jo større er sjansen for at noe kan gå galt.

Høy beredskap

Gjennom intervjuer, observasjoner og dokumentasjoner har professoren gjort en risikoanalyse av festivalen, som er den største matfestivalen i Norden med om lag 250 000 besøkende hvert år.

– De største risikofaktorene under denne festivalen er drukning, fare for eksplosjoner og brann, vold, offentlig uorden, vind som ødelegger telt, forgiftning fra mat eller vann og dårlig hygiene, sier Mykletun.

Han nevner også lommetyver og barn som blir borte fra foreldre som mulige risikofaktorer det må tas hensyn til.

En av verdens sikreste festivaler

"

Stavanger med Vågen. (Foto: Morten Holt)

– Når det er sagt, er Gladmatfestivalen en av verdens sikreste festivaler. Under de fire dagene i juli som festivalen går av stabelen er beredskapen på topp, sier Mykletun.

Mange risikofaktorer

Mykletun mener Gladmatfestivalen er spesielt krevende sikkerhetsmessig fordi det er så mange risikofaktorer å ta hensyn til.

At festivalen finner sted i havneområdet i Stavanger sentrum, byr på særlige utfordringer. Det gjør også tilberedningen av mat og drikke og bruken av åpen ild, gass og strøm. Vær og vind kan også gjøre sitt til at ulykker kan skje ved at telt og boder blåser av sted, slik de gjorde i 2007.

Sikkerhet på alvor

Ifølge Mykletun har Gladmatfestivalen klart å ta sikkerheten på alvor gjennom et tett og godt samarbeid med kommune, politi, helsevesen, brannvesen, Skjenkekontrollen, Mattilsynet og Havnevesenet. I tillegg har festivalen egen sikkerhetssjef og et kobbel av politivakter og festivalvakter, samt en ressursgruppe ved akutte hendelser. Kystvakten, en egen brannbåt og en vaktbåt er dessuten til stede i havneområdet. Småbåter får ikke legge til kai i festivalperioden.

Se til Stavanger

– Andre festivaler i Norge må se til Stavanger. Her er det mye å lære. Gladmatfestivalen er usedvanlig godt overvåket og sikret sammenliknet med andre festivaler i Norge, konkluderer Mykletun.

Systematisk jobbing

Gladmat-sjef Heidi Netland Berge sier de er spesielt opptatt av sikkerhet fordi de vil at alle som kommer til Gladmat skal være så trygge som mulig, og at de skal føle seg trygge.

– Dette klarer vi gjennom et bredt samarbeid med myndigheter, byen og våre utstillere, som har samme interesse som oss i at Gladmat er trygg. Vi jobber konstant med brannsikkerhet, matsikkerhet, helse og for at festivalområdet skal innebære minst mulig risiko for gjester og de som arbeider der, sier Netland Berge.

– Samarbeidet har utviklet seg gjennom flere år med jobbing, der vi hele tiden har evaluert jobben som gjøres for å finne forbedringspunkter. Uten dette fokuset hadde vi nok ikke klart å drive Gladmat – og oppnå den statusen vi har klart å få på disse tolv årene, sier hun.

Forskning.no

Aktuell Sikkerhet

"
Powered by Labrador CMS