korn

Økologisk fagdag om korn og dyrkingsmetoder

Kornet har vært en kulturbærer gjennom hele vår historie. Utallige kornsorter har sett dagens lys og forsvunnet igjen. Dagens brød bakes på et begrenset antall sorter og variabel ernæringsverdi. Nå inviteres det til fagdager fredag 6. og lørdag 7. august.

Publisert

Illustrasjonsfoto

Johan og Kristin Swärd, Gran på Hadeland prøver ut og tar vare på vår nordiske kulturkorn – arv og har Norges eneste gårdsgenbank. Vi setter fokus på alternative sortsvalg, økologiske dyrkingsmetoder og kornets bake- og ernæringskvalitet.

Innledere er prosjektleder Øystein Haugerud (FMLA Buskerud), bonde Johan Swärd, Berit Swensen (Vitalanalyse) og forsker Bodil Søgaard (Danmarks Landbruksuniversitet).

Program:

Fredag 6. august

kl.10.30 Velkomst med ”nogo attåt”.

kl.11.00 Levende matjord – levende mangfold. Prosjektleder Øystein Haugerud FMLA Buskerud.

kl.12.30 Markvandring og samtaler om økologiske dyrkningsmetoder og forskjellige kornsorter. Økobonde Johan Swärd kl.14.30 Kaffepause kl.15.00 Dyrkingsmetode og ernæringskvalitet. Presentasjon av et forskningsinitiativ. Berit Swensen, Vitalanalyse kl.16.00 Middag kl.18.00 Smak og behag kan diskuteres! Brødbaking i praksis – vi setter deig av noen utvalgte kornslag som nå introduseres i Norden.

kl.19.30 Avslutning

Lørdag 7. august

kl.09.00 Frokost / Brøddeigen bakes ut

kl.10.15 Hva er det for mat vi spiser? Forsker ved Danmarks Landbruksuniversitet og forfatter Bodil Søgaard, Danmark

kl.11.15 Kaffe / te pause

kl.11.45 Brød settes i ovnen

kl.12.00 Hva er det for korn vi spiser? Bodil Søgaard fortsetter kl.13.00 Lunsj kl.14.00 Prøvesmaking / og oppsummering. Panelsamtale om ”det daglige brød”

kl.15.00 Avslutning

Powered by Labrador CMS