Cruiseskip Ålesund

Turistsvikt gir flere konkurser

Nedgangen i antallet utenlandske turister som overnatter i Norge fører til mange konkurser i reiselivsbransjen. – Mens bedrifter i de fleste andre bransjer klarer seg bedre i år enn i fjor, er utviklingen motsatt for overnattings- og serveringsstedene, sier Gabor Molnar i analysebyrået Experian.

Publisert

Flere utenlandske turister kommer sjøveien, og dropper dermed norske hoteller i restauranter. (Foto: Birger Flem, Ålesundregionens Havnevesen)

I juli gikk 25 bedrifter i bransjen konkurs, mot 10 i fjor. I perioden januar til juli var det 175 konkurser blant landets overnattings- og serveringssteder, mot 126 fjor. Det er en økning på hele 38,9 prosent.

– Våre analyser viser at konkursraten for overnattings- og serveringsstedene nå er mer enn dobbelt så høy som for ett år siden, og det er en svært uheldig utvikling, sier Experian-direktøren.

Konkursraten, som viser hvor mange konkurser det er blant alle reiselivsbedriftene, var på 0,05 prosent i juli i fjor. Nå er den på 0,13 prosent. Ingen andre bransjer har en så høy konkursrate og en så sterk økning sammenlignet med juli i fjor.

Berg og dalbane

Gabor Molnar sier problemene for reiselivsbedriftene har økt gjennom flere år. I fjor var det 24 prosent færre utenlandske overnattingsdøgn ved norske hoteller enn ti år tidligere, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Fram til og med mai i år var det en svak økning i overnattinger ved norske overnattingsbedrifter, sammenlignet med 2009, viser SSB-tallene.

– Men fjoråret var et bunnår, så bildet er fortsatt dystert. Reiselivsbransjen har vært gjennom en berg- og dalbane de siste årene, med en topp i 2007. Siden den gang har det gått nedover.

Flere dropper overnatting

– Finanskrisen har ført til at færre utlendinger velger et dyrt reisemål som Norge. Bransjen rapporterer om vekst i antall cruiseturister, noe som fører til færre overnattinger ved norske hoteller og færre turister som spiser på norske spisesteder.

Molnar sier det også er mange styrte avviklinger i bransjen som ikke reflekteres i konkurstallene. Slike bedrifter kan være små, familiedrevne sesonghoteller.

På grunn av usikkerheten i bransjen har mange eiere av hoteller, campingplasser, utleiehytter og serveringssteder vært forsiktige med å investere penger i bedriften de to siste årene.

En undersøkelse NHO Reiseliv gjorde blant sine medlemsbedrifter på forsommeren, viste at 31 prosent anså muligheten for å drive lønnsomt i år som liten.

Butikker går overende

Det har også vært mange sommerkonkurser i andre deler av servicesektoren. Innen varehandel var det 63 konkurser i juli, det samme som i juli i fjor.

I bygg og anlegg er det en svak nedgang i konkurstallene i juli. Denne bransjen har hatt svært mange konkurser i lang tid.

De fleste større byene i landet kan vise til færre konkurser i juli enn i samme måned i fjor. I Kristiansand var det bare én eneste konkurs i juli, mot sju i fjor.

Newswire

"
Powered by Labrador CMS