Thon Hotel Alta

Større utfordringer for norske hoteller

Kombinasjonen av usikkerhet som følge av finansuroen i verden og en betydelig økning i antall nye rom i Norge, betyr lavere kapasitetsutnyttelse og større lønnsomhetsutfordringer for norske hoteller. Lavere belegg betyr også press på prisene, fremgår det av hotellrapporten "Norsk Hotellnæring 2010".

Publisert

Kombinasjonen av usikkerhet som følge av finansuroen i verden og en betydelig økning i antall nye rom i Norge, betyr lavere kapasitetsutnyttelse og større lønnsomhetsutfordringer for norske hoteller. (Illustrasjonsfoto)

Begge deler betyr nedgang i lønnsomhetsindikatoren RevPAR (inntekt per tilgjengelig rom), som er et viktig nøkkeltall for å måle muligheten til å drive lønnsomt av rapporten, som nylig ble publisert for 14. gang.

Kapasitetsutnyttelsen gikk ned med hele 4,6 prosentpoeng fra 2008 til 2009 – RevPAR med hele 8,9 prosent til 437 kroner.

Ikke bare negativt

Svakere inntekter og begrensede muligheter til å redusere kostnadene ytterligere slo ut i hotellenes bunnlinje. Hele 35 prosent av hotellene hadde negativ bunnlinje i 2009.

– Men bildet er ikke bare negativt. Etterspørselsnedgangen flater ut i 2010. Mange hoteller forventer at 2. halvår i år blir bedre enn samme periode i fjor. Det er store forskjeller på utviklingen rundt i landet. Generelt sliter distriktshotellene mest, men også byhoteller på steder med mye ny romkapasitet vil få det tøft, sier Per-Erik Winther i Horwath Consulting.

5000 nye rom i 2010 og 2011

Det ble åpnet cirka 2300 rom i 2009, mens cirka 800 rom ble stengt. Nybygg og utvidelser fortsetter i år og i 2011 med i alt 27 nye hoteller og over 20 større utvidelser. Dette betyr om lag 5000 nye rom i markedet for disse to årene.

Hele 78 prosent av hotellrommene i Norge ligger i byer. (Illustrasjonsfoto: Morten Holt)

Det er i byene og ved flyplasser det meste av den nye kapasiteten kommer. Kun 22 prosent av de nye rommene er hoteller i distriktene.

Uten betydelig markedsvekst betyr den økte romkapasiteten at kapasitetsutnyttelsen faller i de største byene og ved de større flyplassene – spesielt Gardermoen. Bergen er unntaket blant de store byene når det gjelder nyåpninger så langt. Der kommer ikke særlig ny kapasitet før i 2012.

Det kan slå positivt ut for distriktshotellene at kapasiteten øker i Oslo og Bergen. Disse byene er innfallsporter for store deler av utenlandsturismen, men har ofte fulle dager i juni og august. Manglende kapasitet og høye priser i disse månedene påvirker turoperatørenes satsing på Norge som reisemål.

Svakere resultater, mange taper penger

I kapittel 3 i rapporten er gjengitt resultatene av en spørreundersøkelse blant et representativt utvalg norske hoteller. En sammenligning av gruppen av hoteller som besvarte både i 2008 og 2009 viser klart tilbakegang både for omsetning og økonomiske resultater.

Antall solgte romdøgn gikk i gjennomsnitt tilbake med 5,2 prosent og oppnådd rompris var i gjennomsnitt 2,1 prosent lavere. Dette resultatet i svakere kapasitetsutnyttelse og tilbakegang i lønnsomhetsindikatoren RevPAR.

Driftsresultat 2 (resultat før leie og finans) endte i gjennomsnitt på 29,6 prosent (÷ 2,1 prosentpoeng) av omsetningen, mens driftsresultat 3 (”bunnlinjen”) i gjennomsnitt utgjorde 3,6 prosent (÷ 3,1 prosentpoeng). Dette førte til en betydelig økning i antallet hoteller med negativ bunnlinje. Hele 35 prosent av hotellene som besvarte spørreundersøkelsen hadde negativ bunnlinje i 2009.

Kjeder med 62 prosent av romkapasiteten

Kjedenes andel av markedet er spesielt stor i Norge. De 10 største kjedene økte sin romandel i 2009 til hele 62 prosent av rommene i Norge. I Europa er kjedenes andel av hotellrom i gjennomsnitt ca. 40 prosent.

Choice Hotels er den mest aktive av kjedene når det gjelder nye hoteller og styrker sin stilling som den største kjeden i Norge.

Olav Thon-gruppen er stadig største hotelleier og eier og opererer nesten 7800 rom i Norge. Gjennom oppkjøpet av Norgani har Pandox/Eiendomsspar inntatt andreplassen med over 4000 hotellrom. Vital Eiendom er tredje største hotelleieren med nesten 2600 rom.

Det er nå cirka 76 000 hotellrom i Norge.

Norsk Hotellnæring 2010

Rapporten Norsk Hotellnæring 2010 er basert på analysemateriale innhentet og bearbeidet av Horwath Consultings medarbeidere. Rapporten gir et bredt bilde av situasjon, muligheter og utfordringer for norsk hotellnæring i dag. Viktige utviklingstrekk er analysert, kjedestrukturen presentert både for Norge totalt, de største byene og Norden. Distriktshotellenes situasjon er omtalt i et eget kapitel. Videre inneholder rapporten omfattende informasjon om Reiselivskartet og bruk av Reiselivskartet til å gjøre viktige markedsføringsveivalg.

Rapporten er utgitt i samarbeid med Innovasjon Norge, bransjebladet Hotell, Restaurant & Reiseliv, samt sponsorene DnbNOR og Vital Eiendom og annonsører. Opplegg, utarbeidelse og tekst/innhold er alene Horwath Consultings ansvar.

Klikk her for å bestille rapporten

"
Powered by Labrador CMS