Penger Tusenlapper - foto Istockphoto

Du må betale via bank for å få fradrag

Fra 2011 får du ikke skattefradrag for kontante betalinger over kr 10 000. Kontante betalinger på minst denne summen teller heller ikke i utrekningsgrunnlaget for merverdiavgift.

Publisert

Bruk heller banken. Da blir de mer verdt.

I kampen mot den svarte økonomien strammer Stortinget inn reglene for kontant betaling.

De nye reglene gjelder fra 1. januar 2011. Kjøper du en vare eller tjeneste etter nyttår, der verdien er kr 10 000 eller mer, må betalingen skje via bank dersom beløpet skal gi rett til skattefradrag og fradrag for merverdiavgift.

Gjelder også private

Regelen gjelder også ved utleie av bolig eller annen eiendom, enten du er privat eller næringsdrivende.

Vil du ha fradrag for utgifter knyttet til utleien, må inntekter over 10 000 kroner gå via banken.

Sluttsummen teller

Om betalingen deles opp, er det sluttsummen som gjelder. Det samme ved eksempelvis månedsvis innbetaling: Det er hva summen er gjennom året som teller.

Påvirker avskrivningsgrunnlaget

Om noe betales kontant, til en verdi over kr 10 000, vil kjøpesummen ikke ha noen innvirkning på avskrivningsgrunnlaget eller på den skattemessige inngangsverdien ved en framtidig realisasjon.

Har du tidligere fått likningsmessige fradrag for tingen, og selger den kontant til en pris over kr 10 000, blir tidligere likningsmessige fradrag ansett som inntekt, og tidligere fradragsført MVA skal tilbakeføres.

Vi ha bort de useriøse

Skatteetaten skriver i en pressemelding at formålet med bestemmelsene er å motvirke skatte- og avgiftsunndragelser. Betaling via bank øker sporbarheten av transaksjonen og gjør det vanskeligere for useriøse næringsdrivende å skjule omsetningen sin.

I tillegg bidrar bestemmelsen til å redusere den konkurransevridningen og omfordelingen av kostnader i samfunnet som skatteunndragelser fører til.

Du kan lese mer hos Skatteetaten. Der er også pekere til de aktuelle paragrafene i skatteloven og merverdiavgiftsloven.

Bedre Gardsdrift

"

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS