scandic_logo
scandic_logo

Nytt miljøhotell på Grünerløkka i Oslo

Nederst på Grünerløkka i Oslo åpner Scandic til høsten det som vil bli ett av Norges mest miljøvennlige hotell. Med en egen energisentral tilknyttet hotellet blir Scandic Vulkan det første hotellet i Norge med energiklasse A.

Publisert

Vulkan energisentral skal forsyne Scandic Vulkan med energi. Sentralen er i utgangspunktet en gedigen varmepumpe som om vinteren pumper opp jordvarme, og om sommeren kjøler hotellet.

I tillegg henter den ut varme gjennom ventilasjonen og solfangere, og fordeler overskuddsvarme til andre bygg i den nye bydelen på Vulkan-området.

Geir Lundkvist.

Fremtidens hotell

– Ved benytte eksisterende løsninger vil vi med Scandic Vulkan skape fremtidens hotell. Når vi vet at i Norge og Europa utgjør energibruken i bygg hele 40 prosent det totale energibruket, er vi stolte over å være først i Norge med et hotell i energiklasse A, sier administrerende direktør i Scandic, Geir Lundkvist.

Hotellet har en mengde smarte løsninger for å ta vare på energien. Blant annet gjenvinnes energien fra kjølerom, kjøleskap og frysere til varme, vinduene er av tre-lags isolerglass og lys slukkes automatisk når mennesker ikke er tilstede. I tillegg til at energien fra heisene gjenvinnes når de bremser.

Bærekraftige løsninger

Det er i hovedsak Aspelin Ramm Eiendom som står for utviklingen av tomta. Energisentralen er det viktigste enkeltstående energisparetiltaket som bidrar til at energimerket til hotellet vil gå fra C som tilsvarer standarden i byggforskriften, til A.

– For oss i Aspelin Ramm er det viktig med bærekraftige løsninger, ikke minst for å være i forkant av de miljøkrav som vil bli stilt fra samfunnet i fremtiden, sier Peter Groth i Aspelin Ramm.

– Ved å knytte våre bygg på Vulkantomten sammen med en energisentral er vi nesten selvforsynte med energi til kjøling og oppvarming. Vi utnytter byggenes ulike energibehov ved at vi flytter overskuddsvarme fra ett bygg til et annet som trenger varmen. I tillegg produserer vi fornybar energi lokalt, sier administrerende direktør Peter Groth i Aspelin Ramm.

Vulkan energisentral

Energisentralen vil koste om lag 25 millioner kroner og vil dekke behovet til Aspeli Ramms eiendomsmasse på 45 000 kvadratmeter som er under bygging og prosjektering på Vulkan.

Årlig varmeleveranse forventes å ligge på 2 GWh, kjøleleveransen beregnes å ligge på 1 GWh. Sentralen vil produsere energi tilsvarende behovet til 150 eneboliger.

Energisentralen har 14 brønner som går 300 meter ned i bakken og har to hovedfunksjoner. For det første henter den ut varmeenergi fra grunnfjellet om vinteren, og om sommeren brukes grunnen til kjøling. For det andre transporterer den overskuddsvarme som kan lagres eller benyttes i et annet bygg i bydelen Vulkan etter behov. Varme vil også bli hentet ut gjennom ventilasjonen og solfangere. Varmen fra disse kildene føres til energisentralen der den lagres eller sendes videre til hotellet som trenger varme til tappevann (dusjen, kjøkkenet etc).

Hovedfunksjonen til byggets avanserte styringssystemer er å forhindre unødvendig energibruk. Lys og ventilasjon er knyttet opp til sensorer som skal justere ventilasjonsbehovet etter behov og slukke lyset når lokalene tømmes for mennesker. I tillegg er ventilasjon og lys utformet med tanke på minimalt energiforbruk. Til og med heisen leverer overskuddsenergi tilbake til bygget.

Energimerking av bygg Energimerking av bygninger er et EU-initiativ, og har som mål å bidra til økt energieffektivitet i bygningsmassen. I Norge, som i mange andre europeiske land, utgjør energibruken i bygg en stor del av landets totale energibruk, ca. 40 prosent. I 2003 ble direktivet vedtatt innført i Norge, og det er NVE som har ansvaret for forvalte kostnadseffektive energisystem og bidra effektiv energibruk.

Scandic Hotels

Scandic er Nordens største hotellkjede grunnlagt i 1963.

Til sammen i Norden og Europa har kjeden 151 hoteller, et antall som økes til over 200 hoteller i løpet av få år. I Norge er det 16 hoteller.

Scandic har i over 15 år jobbet målbevisst med sin miljøsatsing.

Aspelin Ramm

Aspelin Ramm er en familieeid virksomhet grunnlagt i 1881.

Selskapet har virksomhet innenfor eiendom og handel i Norge og Sverige og har om lag 250 ansatte, hvorav 42 innenfor eiendomsvirksomheten. Omsetningen i 2009 for ca 900 millioner kroner.

Vulkan Eiendom

Vulkan eiendom eies av Aspelin Ramm, og området utvikles i samarbeid med Anth. B. Nielsen. Tomta er i utgangspunktet gammel industribebyggelse som skal bli 64 000 kvadratmeter med boliger, hotell, undervisning, kontorer, forretninger, kulturaktiviteter og parkering.

Byggene skal stå ferdig i 2013. Total kostnadsramme er på 1600 millioner kroner. Aspelin Ramms andel er 1280 millioner kroner.

Pressemelding

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS