Irland Golf2 nett

Golfturisme på vei ned

Golfturismen sliter. Europeiske golfbaner sliter mer økonomisk enn de nordiske. Nær seks av ti golfbaner i Norden har opplevd negative konsekvenser av finanskrisen, mens to tredjedeler av golfbanene i Europa, Midt-Østen og Afrika melder om den samme utviklingen.

Publisert

Det er en nedadgående kurve for golfturismen i Europa på grunn av finanskrisen. (Illustrasjonsfoto).

Det viser en undersøkelse gjennomført av Golf Advisory Practice i KPMG. Nær halvparten av golfbanene har sett både driftsinntekter og driftsresultatet falle i takt med stagnasjonen i næringslivsaktiviteten. De som er rammet hardest er golfanlegg, der det er bygget opp hotellkompleks i tilknytning til banen.

Finanskrisen påvirker veldig

– Når nesten åtte av ti golfanlegg med hotellfasiliteter har opplevd betydelige konsekvenser av finanskrisen, er dette en alvorlig utvikling. Men det er også store regionale forskjeller, som gjør at enkelte områder er spesielt hardt rammet. I de markedene vi har undersøkt er faller størst i Afrika, som i praksis er Sør-Afrika og Mauritius, sier direktør Erik Solberg i KPMG.

For fire av ti baner er konsekvensene at antallet spilte runder er redusert, samtidig melder 34 prosent av banene at de har hatt en økning.

Fallende medlemstall

– De som sannsynligvis har opplevd de største konsekvensene er de banene som nå mister medlemmer. I Norden har mange klubber mistet medlemmer til såkalte ”postkasseklubber”, og har også hatt utfordringer med å rekruttere unge medlemmer. Hele 36 prosent av de anlegg som undersøkelsen omfatter har opplevd et fall i antall medlemmer, mens en like stor andel har fått en oppgang.

– Ut fra undersøkelsen ser vi at de øst-europeiske landene, som primært har utviklet en rekke baner de siste årene, og kommer fra en situasjon med underdekning, har en vekst selv under finanskrisen. For total sett har en av tre golfbaner evnet å øke driftsinntektene sine i 2009, sier Solberg.

Flere refinansierer

For å bedre resultatet har 65 prosent av banene arbeidet med kostnadskutt og to av ti har enten refinansiert eller restrukturert driftsselskapet. De offensive grepene for golfbanene har blant annet vært å endre markedsstrategi (63 prosent), arbeid med å øke kundetilfredsheten (58 prosent) og endring av prisene (44 prosent).

- Når kun en av tre baner har klart å øke inntektene, mens kostnadsnivået har vært på samme nivå som i 2008 eller lavere, sier dette det meste om utfordringene i denne sektoren, sier han.

En av tre baner har allerede opplevd en bedring eller tror på en bedring i første halvår, og flere enn halvparten tror 2010 vil bli bedre enn 2009.

Nye forretningsmodeller

– Krisen har nok forsert arbeidet med å finne nye foretningsmodeller for banene. Etter at man i en rekke markeder både har hatt en overetablering og stagnasjon i nye spillere har det vært nødvendig å tenke nytt.

- I Norden er green-fee-en fortsatt lav, det er kun Øst-Europa som i snitt ligger under oss. Men å øke baneleien ytterligere, er ikke nødvendigvis en vei ut av krisen. Golfbanene bør kanskje legge like mye lidenskap i totalopplevelsen til både spillere og andre potensielle brukere av anlegget, som de har på arbeidet på banen.

- Nye forretningsmodeller som både øker tilgjengeligheten og er mer fleksible, også på pris, kan bidra til økt attraktivitet, ikke minst blant potensielle sponsorer i næringslivet. Selv i en konservativ sport er det mulig å være nytenkende, og tiden vi er inne i øker nok muligheten for nettopp det i Norge, sier Erik Solberg.

Pressemelding

Powered by Labrador CMS