Nasjonal konferanse om fisketurisme

23. og 24. februar 2010 arrangerer NHO Reiseliv nasjonal konferanse om fisketurisme på Rica Hell Hotel i Stjørdal.

Publisert

Mytene rundt fisketurisme er mange og debatten går varmt. Der noen mener fisketurisme vil danne livsgrunnlaget i små fiskevær langs kysten, mener andre fisketurismen på ingen måte bidrar til verdiskaping da turistene lever på medbrakt mat og drikke, og kun vil ha med seg mest mulig fisk ut av landet.

Trude Borch i Norut sier følgende om fisketurisme:

– Når man ser på konsekvensene av strukturendringene i norsk fiskerinæring, eksempelvis reduksjon i antall fiskemottak på mindre steder, kan det spørres om fisketurismen i fremtiden i større grad enn fiskeri vil bidra til å opprettholde aktivitet og bosetting i norske distriktskommuner.

To ferske forskerprosjekter

Under årets konferanse vil to forskerprosjekt kaste lys over innholdet i næringen.

Norut vil presentere fisketurismens bidrag til verdiskaping gjennom å se på antall av turister og deres forbruk, og Havforskningsinstituttet har i et pågående prosjekt prøvd å kartlegge hvor mye turistene faktisk fanger. Resultatet bør gi et bilde i både kroner og kilo av hva fisketurisme er, og vil være et bidrag til å kunne øke verdiskapingen i næringen.

Viktig næring

Fisketurismen har de siste årene utviklet seg til en viktig næring for lokalsamfunn langs norskekysten. Samtidig har vi den siste tiden sett en tendens til en økende konflikt mellom den tradisjonelle fiskerinæringen og reiselivsnæringen.

Med bakgrunn i det store verdiskapingspotensial som ligger i fisketurismen, ønsker NHO Reiseliv gjennom å sette aktuelle tema på dagsorden for å få til en best mulig sameksistens mellom fiskerinæringen og reiselivsnæringen.

Den nasjonale fisketurismekonferansen skal på en nyansert måte bidra til å vise turistfiskets viktige plass i reiselivet og næringslivet generelt og de utfordringer bedriftene står ovenfor. NHO Reiseliv ønsker å dra i gang en debatt om hvordan man kan motivere næringen til å ta inn over seg aspekter både når det gjelder ressursvern og bærekraftighet

Påmelding

I tillegg vil både markeds- og næringsaktører være representert, og komme med sine innspill om muligheter og utfordringer for en næring i vekst.

For mer informasjon om konferansen kontakt prosjektleder Bianca M. Johansen, NHO Reiseliv Nord-Norge.

Påmelding: www.nhoreiseliv.no

"
Powered by Labrador CMS