Det Norske Teateret Foaje planII NETT

Ny restaurantdrift på Det Norske Teatret

Det Norske Teatret (DNT) har siden bygget ble reist i 1984 leid ut til serveringsvirksomhet og kantinedrift. Dagens avtale går ut 14. august 2011. Teatret er nå derfor interessert i å vurdere en framtidig driver av all serveringsvirksomhet og kantinedrift.

Publisert

Fra foajeen i Det Norske Teateret.

Den nåværende driveren vil bli invitert til å delta i konkurransen på lik linje med alle andre som er interesserte.

– Leieobjektet er bygd opp av ulike serveringsområder i Det Norske Teatret, i tillegg til kantine og hovedkjøkken. Restaurantdriften er i stor grad møblert og utstyrt slik at driveren kan starte opp virksomheten når alle formalia er i orden. Det Norske Teatret ønsker en ny driftsavtale som varer i fem år, med mulighet til å forlenge avtalen ytterligere fem år, dersom partene blir enige om det, melder informasjonssjef Ida Michaelsen.

Frist for ny restauratør 30. oktober

Det Norske Teatret har lagt opp til følgende tidsrammer for prosessen:

1. juli 2010: Kunngjering av konkurransen

30. oktober 2010: Frist for innlevering av tilbud

November-desember: Forhandling om kontrakt

Januar 2011: Signering av kontrakt

Oppgradering frem mot 2013

Bakgrunnen for konkurransen er at teatret trenger en fornying av serveringsvirksomheten. DNT ønsker å utvikle en serveringstjeneste av høy kvalitet og som gir flere lyst til å besøke teatret.

Det Norske Teater.

DNT tar sikte på å investere i en gradvis oppgradering av publikumsområdene og serveringsvirksomhetene frem mot 2013. Det Norske Teatret vil ha en profesjonell samarbeidspartner, som kan drive dette i samsvar med visjonen og forretningsideen for foajeen, og med de kort- og langsiktige målene og aktivitetene til teateret, opplyser Michaelsen.

Visjonen

– Visjonen for publikumsområdene/foajeen: Foajeen skal være en moderne, attraktiv og sentral møteplass i byen forankret i teatrets verdigrunnlag, den skal brukes strategisk som ledd i publikumsbyggingen, publikumsområdene skal ha estetiske, atmosfæriske og funksjonelle egenskaper av høy kvalitet og kommunisere kjerneverdier som levende, dynamisk, imøtekommende, være for alle, åpen, servicerettet og egenartet, melder Michaelsen.

Deler av pressemelding

Powered by Labrador CMS