Rica Airport Hotel Sola Stavanger

Svanen på Rica Airport Hotel

Rica Airport Hotel ved Stavanger lufthavn, Sola, har mottatt sin svanelisens og ble med det Rica Hotels’ 33. hotell med Svanen. Det var Arild Michelsen som på vegne av Rogaland Fylkeskommune delte ut svanelisensen til administrerende direktør ved Rica Airport Hotel, Magne Torgersen.

Publisert

Rica Airport Hotel Sola er svanemerket.

- Hotellet er bygget for å tilfredsstille Svanens krav, men det føles likevel godt å ha det svart på hvitt at vi nå tilfredsstiller verdens strengeste miljøkrav for hoteller, sier Torgersen.

Bygget etter strenge miljøkrav Rica Airport Hotel sto ferdig i august i år, og miljøhensyn har helt fra prosjektstart vært med i planene. Hotellet er selvfølgelig bygget etter de nyeste og mest moderne standarder. Lyssensorer i korridorer sørger for redusert strømforbruk knyttet til belysning. Oppvarming av hotellet skjer gjennom fjernvarme fra Norsk Bioenergis flisfyringsanlegg på Stavanger lufthavn, Sola. Dette gir hotellet CO2-nøytral oppvarming.

Lokalt

Lokalt er et sentralt stikkord for Rica Airport Hotel. Ikke nok med at hotellet får sin varme lokalt, de håndterer også sitt matavfall lokalt, og hotellet satser stort på lokal mat.

Svanelisens til Rica Airport HOtel: Fra venstre Arild Michelsen fra Rogaland fylkeskommune delte ut svanelisensen til adm.dir. ved Rica Airport Hotel, Magne Torgersen og hotellets tekniske sjef, Kjetil Ølberg.

For å slippe ressurskrevende transport av matavfall, tar hotellet hånd om dette selv. Ved hjelp av komposteringsmaskinen i hotellets kjeller, omdannes 100 liter matavfall til fem liter med jordforbedringsmiddel. Hotellets anlegg har en kapasitet på hele 100 tonn per år, og på grunn av kompostanlegget kan hotellet reduserer bruken av kjøleanlegg for matavfallet.

Lokalmat på menyen

Rica Airport Hotel er et av 21 deltakende hoteller i Rica Hotels’ prosjekt, ”Lokalmat på menyen”. I samarbeid med KSL Matmerk har over 100 norske produsenter blitt kartlagt og kvalitetssikret.

"Dette gir hotellets kjøkkensjef rikelig med tilgang på råvarer fra nærområdene av en fantastisk kvalitet. Dette er en vinn-vinn situasjon der hotellets gjester gis smaksopplevelser unike for regionen, og man er med på å opprettholde et bærekraftig landbruk i nærområdet", heter det i en pressemelding fra Rica Hotels.

Nyåpnet

Rica Airport Hotel Rica Airport Hotel åpnet i august 2010. Hotellet har en unik beliggenhet kun få meter fra ankomsthallen til Stavanger lufthavn, Sola. Hotellet har 188 rom og 10 ulike møterom. Alle rommene har tilgang til dagslys.

Pressemelding

Powered by Labrador CMS