Ole Morten Hansen Luftkrigsskolen

Trapper opp forpleiningen

Ikke bare nedtrapping i Forsvaret. Luftkrigsskolen trapper opp, også forpleiningen, som går for å være et av Trondheims og Luftkrigsskolens beste spisesteder.

Publisert

Ole Morten Hansen. (Foto: Odd H. Vanebo)

Rekrutteringen av kadetter til Luftkrigsskolen i Trondheim har normalt ligget stabilt på rundt 25 nye i året, men er nå økende.

- Etter nedbyggingen av Forsvaret, er vi kommet i underskudd på personell, og nå nærmer vi oss 50 nye i året. Gledelig og bra for oss. Vi har messekapasitet for inntil 250, sier kjøkkensjef Ole Morten Hansen (40).

Pr. i dag er det et fast belegg på vel 100 kadetter pluss offiserer og sivilt ansatte, som spiser i messen. I tillegg kommer vernepliktige og befal fra andre militære avdelinger i Trondheim, også HV, så som regel er det i overkant 150 som benker seg ved bordene hver dag, og aldri færre enn 100.

§ 20 og opplæringsbedrift

Ole Morten Hansen ved varmbuffeen. (Foto: Odd H. Vanebo)

Kadettene er lønnet og betaler selv 90 kroner pr. kostdøgn, altså for full pensjon. Vi får det til å gå rundt fordi arbeidsgiver dekker fast stasjon, som det heter, og lønn til personalet, fem kokker innbefattet.

Erfarne medarbeidere, hvorav tre har fått sine fagbrev gjennom § 20-ordningen. To av oss har vanlig kokkfagbrev og én har vanlig institusjonsfagbrev. Noe som borger for ett godt faglig og miljø, og utgjør en viktig del av grunnlaget for at vi kan satses på, fremholder kjøkkensjefen.

Luftkrigsskolen er godkjent som opplæringsbedrift. For øyeblikket er det hele fire lærlinger i sving, alle på opplæring til å bli restaurantkokk. – Det kan være at vi tar litt for mange lærlinger, for det skal være og er krevende. Ikke billig arbeidskraft. Vi tar oppgaven på alvor, forsikrer kjøkkensjefen. I tillegg gjør det oss skjerpet, noe som er avgjørende for å ikke ”sovne på post”.

Representasjon og arrangement

Økologiprosjektet medførte en større varekostnad – som vi Naturligvis måtte ta igjen litt på prisen. Det er aldri populært, men var nødvendig. Noe av kostnadsdekningen får vi ved å ta private arrangement.

Forpleiningen på Kuhaugen er åpen for selskaper i regi av egne ansatte, også i forsvarsvirksomheter i Trondheim med tilknytning til Luftkrigsskolen.

- Vi tilbereder årlig festmat til ca. 200 selskaper og andre arrangement. Da innbefatter jeg representasjon for Luftkrigsskolen. Festmenyen varieres etter sesong og tilgang på råvarer og koster fra 400,- kroner og oppover pr. kuvert inklusive lønnskostnader. Overskuddet går til å subsidiere den ordinære driften, opplyser Ole M. Hansen.

Les hele saken i Horeca nummer 2 2010

Bli abonnent på Horeca her

"
Powered by Labrador CMS