Nord-Norge Vakker natur Brunvær Steigen
Nord-Norge Vakker natur Brunvær Steigen

Utenlandstrafikken til Norge øker

SSBs gjestedøgnsstatistikk for mai 2010 viser at utenlandstrafikken og ferie- og fritidstrafikken til hotellene i Nord-Norge er i fortsatt vekst. Så langt i år har utenlandstrafikken økt med ca. 15 000 gjestedøgn hvilket gir en økning på 27 prosent i forhold til 2009. Norge samlet sett har en økning i utenlandstrafikken på 7 sju prosent i samme periode.

Publisert

Utsikt mot De Syv Søstre. (Foto: Morten Holt)

– Økningen i utenlandstrafikken er svært gledelig, sier avdelingsdirektør reiseliv Geir Solheim i NHO Reiseliv Nord-Norge. Dette er en bekreftelse på at Nord-Norge er salgbar på de internasjonale markedene. Solheim ser imidlertid med stor bekymring på nedgangen i kurs- og konferansetrafikken.

– Selv om Nord-Norge ble mest rammet av askeskyen fra Island, er bl.a. økt hotellkapasitet rundt Gardermoen årsaken til at Nord-Norge har svekket sin konkurranseevne overfor det nasjonale kurs- og konferansemarkedet, sier Solheim.

Svikt for kurs/konferanse

Utenlandstrafikken i Nord-Norge er i sterk vekst igjen. (Foto: Morten Holt)

33 000 nye ferie- og fritidsgjestedøgn viser at norske ferie- og fritidstrafikken har hatt tilsvarende volumøkning som utenlandstrafikken. En nedgang i yrkestrafikken og spesielt kurs- og konferansetrafikken, betyr at de nordnorske hotellene har en nedgang i totaltrafikken på

1 prosent per mai 2010 sammenlignet med 2009, mens Norge totalt har en økning på 3 prosent i samme periode.

Svikt i yrkestrafikken og kurs- og konferansetrafikken medfører at Nord-Norge samlet sett så langt i år har mistet 20 000 norske gjestedøgn, dvs. en nedgang på 4 prosent, mens Norge totalt har en økning i norske gjestedøgn på 1 prosent per utgangen av mai sammenlignet med fjoråret.

Askeproblematikk

Nord-Norge hadde en nedgang på ca. 5500 gjestedøgn i mai 2010 sammenlignet med fjoråret. Dette gir en nedgang i forhold til mai 2009 på 4 prosent, mens Norge totalt har hatt nullvekst i samme periode.

Nord-Norge kan by på rene strender og vakker natur. Det setter de utenlandske turistene pris på. Her fra Brunvær i Steigen. (Foto: Morten Holt)

Nedgangen i mai skyldes nedgang i kurs- og konferansetrafikken med ca. 5000 gjestedøgn, samt ca. 8500 færre yrkestrafikkgjestedøgn sammenlignet med 2009.

Noe som ikke oppveies av ca. 8000 flere ferie- og fritidsgjestedøgn. Nord-Norge hadde i mai en nedgang i kurs- og konferansetrafikken og yrkestrafikken med henholdsvis 23 prosent og 13 prosent, mens Norge i samme periode hadde nullvekst i kurs- og konferansetrafikken og en nedgang på 5 prosent i yrkestrafikken.

Dette skyldes delvis at askeskyen fra Island medførte større konsekvenser for Nord-Norge enn i resten av landet. Bl.a. ble planlagte kurs- og konferanser med nasjonal deltakelse flyttet fra Nord-Norge til bedrifter i Sør-Norge.

Statistikken finnes også på www.nhoreiseliv.no/nordnorge

Se for øvrig www.statistikknett.com/nord-norge

Pressemelding

"
Powered by Labrador CMS