Gunnar Kvamme1
Gunnar Kvamme1

Hvem fortjener Matomsorgsprisen 2011?

Matomsorgsprisen 2011 skal deles ut i forbindelse med Smak 2011 i februar neste år. Prisen er en påskjønnelse for god matomsorg i institusjoner og kantiner.

Publisert

Gunnar Kvamme (bildet) fikk Matomsorgsprisen 2009. Nylig fikk Henning Stordal prisen for 2010.(Foto: Morten Holt)

Matomsorgsprisen skal deles ut for sjette gang og den høytidelige utdelingen skjer på Matomsorgsdagen som arrangeres 9. februar 2011 på Norges Varemesse på Lillestrøm.

Matomsorgsprisen er instituert av bladet Horeca og Kost- og ernæringsforbundet for å understøtte og motivere aktører i norsk matomsorg som bidrar til innovasjon og kvalitetsheving.

Aktørene kan være offentlige eller private institusjoner, kantiner, personalrestauranter og/eller foretak som tilbyr matomsorg i institusjoner. Prisen kan gå til en enkeltperson, en bedrift eller en offentlig aktør.

Kriterier

Henning Stordal, prosjekt- og driftsdirektør i Fazer Food Services AS, ble tildelt Matomsorgsprisen 2010. Her under utdelingen på Oslo Kongressenter i oktober. (Foto: Martin Müller)

Hovedkriteriet for å bli vurdert som kandidat til prisen, er en innovativ innsats som kan komme hele faget til gode. Innovasjon kan være knyttet til

• Bedre måltidskvalitet både med hensyn til ernæring og trivsel

• Utprøvd bruk av systemer og metoder som kan være normdannende for flere

• Organisering og ledelse med positiv økonomisk uttelling

• God personalpolitikk, som at medarbeiderne får utnyttet sine evner og kvalifikasjoner best mulig, kontinuerlig kompetanseheving, kunnskapsdeling, trivselsskapende tiltak osv.

Stipend og kunstverk

Juryleder Janicke Gurijordet tildeler Henning Stordal, prosjekt- og driftsdirektør i Fazer Food Services AS, Matomsorgsprisen 2010 i oktober i år. På bildet de øvrige to jurymedlemmene, Bente S Faustino og Odd H. Vanebo. (Foto: Martin Müller)

Prisen består av et originalt diplom og et kunstverk gitt av Horeca, og et stipend på 30 000 kroner gitt av Kost- og ernæringsforbundet og sponsor Tine BA.

Frist

Forslag til kandidater sendes til post@matomsorg.no innen 17. desember. Juryen for Matomsorgsprisen 2011 er leder Ivar Villa, jurymedlemmene Odd Vanebo, seniormedarbeider i Horeca og Janicke Gurijordet, tidligere vinner av prisen og kjøkkensjef ved Nøtterøy sentralkjøkken. Sekretær er Bente Faustino, Kost- og ernæringsforbundet.

Tidligere vinnere av Matomsorgsprisen

2006: Albert Brouwer, Sunndal kommune

2007: Harald Birkeland, ISS Catering

2008: Janicke Gurijordet, Nøtterøy sentralkjøkken

2009: Gunnar Kvamme, St. Olavs Hospital

2010: Henning Stordal (delt ut 20. oktober i år)

"
Powered by Labrador CMS