ThonHotelArendalErikSolheimErikRiisJacobsen

Tror på grønne konferanser i Arendal

Miljøvernminister Erik Solheim deltok da Thon Hotel Arendal, som første hotell, lanserte “Grønne Konferanser”. - Vi ser at det er et økende miljøfokus blant våre kunder. Det er viktig for oss å kunne tilby kurs- og konferanseopplegg som både møter kundens behov og som ivaretar miljøet. Jeg tror flere hoteller vil følge etter, sier direktør for Thon Hotel Arendal, Erik Riis Jacobsen.

Publisert

Direktør ved Thon Hotel Arendal, Erik Riis Jacobsen, mottar sertifikat på Grønne Konferanser og bevis på hotellets klimanøytralitet fra miljøvernminister Erik Solheim.

– Samtidig håper vi jo at de kravene som stilles til deltakerne også kan inspirere våre kunder til økt miljøansvar, sier Erik Riis Jacobsen.

Thon Hotel Arendal er det første hotellet i Norge som kan kalle seg klimanøytralt i henhold til kravene som stilles av Forbrukerombudet og FNs Klimapanel.

Les mer om det klimanøytrale hotellet her

Internasjonal etterspørsel

Thon Hotel Arendal er også eneste aktør innen reiseliv som er med i ”Klimapartnere”. Dette miljøpartnerskapet ble stiftet ved årsskiftet 2008-2009 av Aust-Agder fylkeskommune, Arendal kommune og UNEP GRID Arendal.

"

Thon Hotel Arendal. (Foto: Jan Tveita)

Prosjektets mål er å støtte og stimulere til miljøsatsing og miljøprofilering hos sentrale og utviklingsdrivende aktører på Sørlandet.

Prosjektleder for Klimapartnere og tidligere direktør ved FNs miljøprogram i Nairobi, Svein Tveitdal, applauderer Thon Hotel Arendal sin satsning:

– Det unike er at det stilles så strenge og tydelige krav til arrangørene. Vi ser at grønt reiseliv er noe som i økende grad etterspørres og som blir et stadig større konkurransefortrinn i internasjonal sammenheng. Vi tror dette er tjenester som ”lavutslippssamfunnet” vil ønske velkommen, sier Tveitdal.

Vi er stolte av å være det første hotellet som har et slikt tilbud, sier hotelldirektør Erik Riis Jacobsen. (Foto: Jan Tveita)

Strenge krav

Det stilles strenge krav for å kunne tilby “Grønne Konferanser”. Blant annet må arrangøren være Miljøfyrtårnsertifisert, kunne fremlegge klimahandlingsplan for egen drift og prioritere lokal, økologisk mat.

Når det gjelder transport, så forplikter arrangøren seg til å samarbeide med lokale kollektivselskaper og myndigheter for å planlegge transporten slik at de bidrar til at deltakerne velger den mest miljøvennlige transportformen.

Det stilles strenge miljøkrav til alle hovedsamarbeidspartnere og - leverandører til en Grønn Konferanse. I tillegg kreves det av kundene at de skal være miljøsertifisert eller kunne dokumentere at de setter i gang en prosess for å bli miljøsertifisert.

Tror flere vil følge etter

Hotelldirektør Jacobsen har tro på konseptet:

– Vi er stolte av å være det første hotellet som har et slikt tilbud. Vi har jo også brukt hele to år på å utvikle konseptet. Med det økende fokus som er på klimaspørsmål, bærekraftighet og kortreist og økologisk mat, så tror og håper vi at flere aktører, både hoteller og kunder, vil kaste seg på, sier Riis Jacobsen.

Les mer om Thon Hotel Arendals grønne konferanser i Horeca nummer 1 2011.

Bli abonnent på Horeca her

Thon Hotel Arendal

Thon Hotel Arendal ble bygget i 1886 for å husholde arbeiderne til trefoldighetskirken i Arendal. Bygget ble kjøpt av Olav Thon i 2006, og totalrenovert og utvidet fra 2007 til 2008. Hotellet har 120 værelser og stor konferansekapasitet.

Klimapartnere

Klimapartnere er et klimarelatert næringslivsnettverk på Agder som fokuserer på bedrifters muligheter og trusler i forbindelse med den økende klimakrisen. Nettverket har per i dag 20 bedriftsmedlemmer. I tillegg er kommunene Arendal, Grimstad og Kristiansand samt Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner, Fylkesmannen i Aust-Agder og UiA medlemmer i nettverket, som til sammen har ca. 17 000 ansatte. Nettverket samarbeider med FNs miljøprogram UNEP.

Stiftelsen Miljøfyrtårn

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Stiftelsens målgrupper er private og offentlige virksomheter. Bedrifter og virksomheter som går gjennom en miljøanalyse og deretter oppfyller definerte bransjekrav, sertifiseres som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet. Stiftelsens partnere er konsulenter, sertifisører, kommuner, fylkeskommuner, stat og næringslivsorganisasjoner.

Les også mer på nettstedene www.thonhotels.no, www.klimapartnere.no og www.miljofyrtarn.no

Pressemelding

Vil du ha gratis nyhetsbrev fra Horecanytt.no? Klikk her

"

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS