UnionØye(126)
UnionØye(126)

Det blir utbygging av Hotel Union Øye

Riksantikvaren har trukket sine innsigelser mot utbyggingsplanene til eierselskapet 62º Nord AS for Hotel Union Øye, og sier ja til en utbygging av det ærverdige hotellet på Sunnmøre. "Nye" Hotel Union Øye vil få 55 rom i tidstypisk utførelse og innredning fra tiden rundt forrige århundreskifte. I tillegg vil hotellet få serverings- og konferansekapasitet for 80-100 gjester.

Publisert

Hotel Union Øye. (Foto: Morten Holt)

Riksantikvaren viser nå til sitt besøk på Hotel Union Øye i mars, og konstaterer at nybygget vil fremstå som et klart adskilt bygg. Ut fra en samlet vurdering velger Riksantikvaren å trekke sin innsigelse mot utbyggingsplanene.

Den nye delen skal bygges til høyre for hotellet - slik vi ser det på dette bildet. (Foto: Morten Holt)

– Dette var en svært hyggelig melding å få, og markerer det endelige sluttpunkt for en langvarig faglig diskusjon mellom ulike samfunnsinteresser”, sier administrerende direktør Terje Devold i reiselivsselskapet 62º Nord AS i Ålesund.

Oppført i 1891

Hotel Union Øye ble oppført i 1891 i en tidstypisk sveitserstil og fremstår i dag som ett av de best ivaretatte hotellene fra turismens barndom i Norge.

Hotellet var gjenstand for betydelig forfall i etterkrigsårene, og ble restaurert og tilbakeført til fordums prakt av lokale ildsjeler som kjøpte hotellet i 1989. Hotellet ble overtatt av reiselivsselskapet 62ºNORD i Ålesund i 2009, og de nye eierne startet umiddelbart med planer om å doble romkapasiteten fra 28 til 55 rom.

Samtidig presenterte de planene om å endre driftskonseptet fra sommeråpent til helårsdrift.

Byggestart neste år

- Vi var opprinnelig innstilt på å starte utbyggingen i september 2011, men måtte konstatere at Riksantikvarens innsigelse i februar medførte en utsettelse av utbyggingsplanene. Vi gjenopptar nå prosjekteringsarbeidet med sikte på byggestart etter sommersesongen 2012 og nyåpning i mai/juni 2013, sier Devold.

Saken fortsetter under bildet

"

Slik blir Hotel Union Øye etter utbygging. Den nye delen til høyre. (Illustrasjon: 62º Nord)

Utsettelsen av byggestart har samtidig medført at Hotel Union Øye for første gang siden åpningen for 120 år siden nå holdes åpent frem til jul i 2011.

Fra hagen mot hotellet. (Foto: Morten Holt)

- Dette er muliggjort fordi vi benyttet foregående vinter til å vinterisolere det eksisterende bygget for å legge til rette for fremtidig helårsdrift, sier Devold.

Driver tre hoteller

Det er 62º Nord som eier og driver Hotel Union Øye. I tillegg driver selskapet Hotel Brosundet i Ålesund og Storfjord Hotel ved Storfjorden. Storfjord er nå under utbygging til 2012-sesongen.

– Vi har allerede en sterk regional posisjon gjennom våre tre hoteller, båtcharter- og helikoptervirksomhet, og hotellutvidelsene betyr at vi er rustet til å tilby unike, helhetlige tilbud innen firmatursegmentet også til det nasjonale markedet, sier Devold og viser til den omfattende treårige annonsekampanjen selskapet startet opp i februar i år.

"

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS