Mobbing

Ta jobbmobbing på alvor

– Både ledere og ansatte har ansvar for å stoppe mobbing på jobben, mener arbeidsmiljøforsker. Mobbing på jobben kan få alvorlige konsekvenser for dem det gjelder. Å bli utsatt for mobbing på arbeidsplassen, øker nemlig risikoen for å få psykiske plager, viser en studie ledet av Stein Knardahl, avdelingsdirektør ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami).

Publisert

(Ill. foto: Colourbox.com)

I undersøkelsen har nærmere 2000 norske arbeidstakere svart på spørsmål om psykisk helse og mobbing, to ganger med to års mellomrom. Virksomhetene representerte både privat og offentlig sektor – og ulike yrkesgrupper.

– Det var ikke veldig mange som opplevde å bli mobbet. Men resultatene viste at mobbing kan få alvorlige konsekvenser for dem som opplever det. Dette er det viktig å ta på alvor, sier Knardahl til HMS-magasinet på nett.

Omgangsformen

Han mener det å gå gjennom omgangsformen på jobben kan være bevisstgjørende.

– Ta for eksempel humor. Det har vært veldig in i noen år at alt skal løses med humor. Det er klart humor kan være en mestringsstrategi som kan være bra, men det som nok er et problem mange steder, er at humor fort kan gå utover noen, sier arbeidsmiljøforskeren.

– Det kan dreie seg om noen som en gang har gjort noe rart eller tabbet seg ut, som stadig trekkes fram, slik at alle ler hver gang. Når det blir veldig mange gjentakelser med den samme utdritingen, kan det gå fra å være morsomt til at den personen som får unngjelde, begynner å reagere negativt. Da kan hun eller han også tenke at det må være noe galt med meg. Hvis man er bevisst omgangsformen, kan man bidra til at det som kan utvikle seg til trakassering, tas bort.

Ond sirkel

I Stamis studie svarte de som opplevde psykiske plager at de ble mer utsatt for mobbing enn andre.

– Dette betyr ikke at de som opplever mobbing selv er skyld i det de blir utsatt for, sier Knardahl og legger til at dette kan tyde på at det blir enn ond sirkel: De som blir mobbet har høyere risiko for å oppleve psykiske plager, samtidig som arbeidstakere med psykiske plager opplever mer mobbing enn andre.

Stami påpeker at det er nødvendig med mer enn to målinger for å kunne si noe mer om hva som starter denne onde sirkelen.

Prosjektet Den nye arbeidsplassen. Arbeid, helse og deltakelse i arbeidslivet, som studien er en del av, er nå i gang med å gjøre en tredje måling og ta inn flere virksomheter.

(ANB/HMS-magasinet)

"
Powered by Labrador CMS