Hotellrom-colourbox
Hotellrom-colourbox

Fortsatt utfordringer for hotellene

Det er tre hovedfaktorer som har påvirket de økonomiske resultatene for norske hoteller i 2010. Disse faktorene gjelder fortsatt i 2011. Hotellene opplever stadig effekter av finansuroen i verden. Vi er inne i en periode med betydelig økning i hotellkapasiteten i Norge. Og etterspørselen preges av viktige strukturelle endringer i markedene, skrives det i del 1 av Horwath-rappotyen Norsk Hotellnæring 2011.

Publisert

Illustrasjonsfoto

Rapporten utgis for 15. gang.

Del I er basert på en spørreundersøkelse blant et utvalg norske hoteller med spørsmål om markeds-, økonomiske, organisasjonsmessige og andre forhold, samt forventninger til videre utvikling. 236 hotellers besvarelser inngår i undersøkelsen. Det er flere enn noen gang tidligere. Svarene er behandlet totalt og sortert i grupper etter type hotell, beliggenhet, størrelse og andre karakteristika.

Noe større variasjon i økonomiske resultater

Rapporten behandler først tallene for en gruppe hoteller som besvarte regnskapsinformasjonsdelen både i 2009 og 2010. Nøkkeltallet RevPAR (inntekt per tilgjengelig rom) for disse har en ørliten tilbakegang til 503 kr. Driftsresultat 2 (resultat før leie, finans og avskrivninger) går imidlertid litt frem, men dette skyldes bl.a. reduserte kostnader til markedsføring og vedlikehold.

For alle hoteller i undersøkelsen viser ”bunnlinjen” (driftsresultat 3) en liten tilbakegang. Variasjonen rundt totalgjennomsnittene er større enn i fjor. Gruppen distriktshotell har en negativ bunnlinje (÷ 0,7 prosent) og andelen hoteller med negativ bunnlinje blant besvarelsene er økt fra 35 prosent i 2009 til 36 prosent i 2010.

Utfordringer for distriktshotellene

Som i 2009 er det distriktshotellene som har de største utfordringene. De rammes spesielt hardt av strukturelle endringer i markedet. Endringene har pågått noen år og ser ut til å fortsette. I møtemarkedet er møtene kortere og reiseavstanden fra de større markedene i byene til møte/konferansehotellene derfor stadig kortere. Mye av markedet ligger i ”timesbeltet” rundt de store byene.

Flere hytter og leiligheter som fritidsboliger påvirker etterspørselen for distriktshotellene. Samtidig reiser et stadig større antall nordmenn til utlandet både for helger og ferie. Motsatt vei stagnerer utenlandstrafikken til distriktshotellene.

Prispolitikk viktig i markedsbearbeiding

På samme måte som flyselskapene, utnytter hotellene i stor grad endringer i etterspørselen over tid gjennom såkalt ”dynamisk prising”. 64 prosent av hotellene i undersøkelsen svarte at de benytter dette. Det er svært store variasjoner mellom høyeste og laveste pris – i gjennomsnitt er høyeste pris 2,3 ganger høyere enn laveste. Det er og store forskjeller i gjennomsnittspris per markedssegment. Flyplasshotellene har eksempelvis en gjennomsnittspris i konferansemarkedet som er 42 prosent høyere enn det de tar i ferie/fritidsmarkedet.

Bruk av sosiale medier er på full fart inn i hotellmarkedsføringen. 80% av hotellene oppgir at de benytter sosiale medier. Av disse er 79% på Facebook, som er helt klart størst. Sosiale medier har imidlertid foreløpig en ubetydelig rolle som bestillingskanal.

Hotellene benytter i snitt 3,3 timer per uke til oppfølging av sosiale medier.

Bestillinger: Telefon/e-post 43 prosent, internett 29 prosent.

Telefon direkte fra gjest/kunde til hotellet holder stand som viktigste bestillingskanal. Internettandelen øker imidlertid. Av disse står alle onlinekanalene (OTAs som Expedia) som den viktigste kanalen med 12 prosent av bestillingene – spesielt viktig for hotellene fordi de fleste OTAs tar høye provisjoner (opptil 15-25 prosent). Håndtering av dette har blitt en stor utfordring for hotellene – og betydelig større foreløpig i utlandet enn i Norge.

Utenlandske yrkesreisebestillinger bestilles lokalt

Ca. 40% av bestillingene fra utenlandske forretningsreisende kommer som lokale bestillinger (fra bedriften/organisasjonen den utenlandske gjesten skal møte).

I tillegg er det sannsynlig at den norske kontakten i stor grad også vil bli spurt om råd for hotellbestilling selv om gjesten tar hånd om dette selv.

Effektive norske hoteller

Basert på internasjonale sammenligninger ligger norske hoteller sannsynligvis nær verdenstoppen når det gjelder ”effektiv drift”. Dette er noe av bakgrunnen for at norske hotellpriser kan være konkurransedyktige internasjonalt, til tross for høyt lønns- og kostnadsnivå.

Måltallet ”solgte romdøgn per årsverk” illustrerer dette. I 2010 var gjennomsnittet fra besvarelsene 868 solgte romdøgn per årsverk.

En annen interessant observasjon er at sykefraværet øker med hotellstørrelsen. Nesten ingen av hotellene under 60 rom hadde over tre prosent sykefravær.

Les mer på Horwath.no

Pressemelding

"
Powered by Labrador CMS