Spåtind1

Halv pris for høyfjellshotell

Høyfjellshotellene er tungsolgte. Prisen for konkursrammede Spåtind Høyfjellshotell i Oppland er nå satt ned til seks millioner kroner – etter at det først ble operert med nesten det dobbelte 11,6 millioner kroner.

Publisert

Prisen på Spåtind Høyfjellshotell er satt ned fra 11,6 millioner til 6 millioner kroner. (Foto: VisitNorge.no)

Oppland Arbeiderblad skriver på nett at det var advokatfirmaet Gjermund Kalsnes på Dokka fikk i oppdrag av panthaver Nordea å selge hotellet.

Det har vært en tung oppgave.

"

Nordea har første prioritets pant i hotellet (i overkant av tre millioner kroner)

22 millioner i negativ egenkapital

Spåtind AS, morselskapet til konkursrammede Spåtind Høyfjellshotell AS, er fortsatt «i live».

Selskapet hadde ved utgangen av 2009 en negativ egenkapital på 22,2 millioner kroner. Selskapet er betalingsudyktig (insolvent). Regnskap for 2010 foreligger ikke, skriver Oppland Arbeiderblad.

Straffbare forhold?

Bostyrer, advokat Arne B. Krokeide ønsket en påtalemessig vurdering av flere mulige straffbare forhold rundt konkursen.

Den første Spåtind-innberetning ble derfor oversendt politiet for etterforskning. Politiet fikk saken tidlig i november i fjor. Politiadvokat Anne Byfuglien Ulsrud sier til OA at noe arbeider gjenstår i etterforskningen.

"
Powered by Labrador CMS