språkopplæring2

Lær norsk i bedriften

En ny veiviser gir tips, råd og beskriver potensielle snubletråder i forbindelse med språkopplæring i bedrift.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: AFI)

Forskerne Heidi Enehaug og Steinar Widding (AFI) har i samarbeid med NHO Mat og Drikke, NNN og fem store norske bedrifter utarbeidet en veiviser for bedrifter som vurderer å sette i gang med eller videreføre opplæring i arbeidsplassbasert norskopplæring, skriver HMS-magasinet på nett.

Høyere krav i arbeidslivet

Arbeidslivets krav til kompetanse, produktivitet, effektivitet, omstillingsevne og beherskelse av mer avansert teknologi øker.

Økte krav til de ansattes kompetanse gjør at arbeidstakere som ikke behersker norsk, kan stå i en utsatt posisjon ved nedbemanninger eller når ny teknologi innføres.

Forstå HMS

Bedrifter i de fleste bransjer krever i dag at de ansatte har skriftlige og muntlige norskferdigheter som gjør at de er i stand til å forstå HMS-krav, delta i bedriftens arbeidsmiljøarbeid og rullere mellom forskjellige arbeidsoppgaver og funksjoner.

Dersom de ansatte i din bedrift har behov for språklig kvalifisering vil Språkopplæring i bedrift. En veiviser være et nyttig hjelpemiddel for å iverksette tiltak både for HR-personell, ledelse og tillitsvalgte.

Språkopplæring i bedrift. En veiviser er et produkt fra prosjektet Kompetanse, Opplæring og Mangfold (KOM-prosjektet, 2008-2011). Rapporten fra KOM-prosjektet vil bli offentliggjort i løpet av november.

- Vi mener at norskopplæringen ville gitt bedre resultater hvis mer foregikk ute på arbeidsplassene sier Anne Brit Slettebø i NHO Mat og Drikke.

(AFI)

"
Powered by Labrador CMS