Mortavika nett
Mortavika nett

Mortavika Kiosk og Kafeteria skal selges

Kafédriften på begge sider av et av Norges største fergesamband, Mortavika – Arsvågen over Boknafjorden i Rogaland, er lagt ut for salg. Mortavika Kiosk og Kafeteria AS er driftselskapet til både Mortavika og Arsvågen kiosk og kafeteria.

Publisert

Mortavika Kiosk og Kafeteria skal selges.

Selskapet har 18 ansatte tilknyttet virksomheten og en budsjettert omsetning i 2011 på om lag 10 millioner kroner.

Familiære grunner

Nåværende eiere, Kjetil Langhelle og Kenneth Torsteinbø, ønsker å selge 100 prosent av aksjene i selskapet av familiære grunner. De eier selskapet gjennom Lato Holding AS.

Årsvågen Kiosk og Kafeteria er en del av selskapet som skal selges.

”Av hensyn til ansatte og kunder er det nå vurdert som riktig å få inn ny eier med ny motivasjon og kapasitet til å ta selskapet videre”, heter det i pressemelding.

Historie tilbake til 1992

Driften av Arsvågen ble overtatt 1. april 2010. Leiekontraktene ble reforhandlet i 2010 og er hver på 5 + 5 år.

Mortavika Kiosk og Kafeteria AS ble stiftet 1. august 1992. Langhelle og Torsteinbø kjøpte selskapet i 2005.

Du kan se prospektet her

"
Powered by Labrador CMS