NordNorgeBadestamp2

Ny kunnskap gir nye muligheter

Skal nordnorsk reiseliv skape nye arbeidsplasser i lønnsomme bedrifter i årene som kommer? Da må det utvikles opplevelsesprodukter som er så spennende at turistene kommer «ens ærend» hit. Selv om de har mange andre reisemål å velge i. På Nordnorsk Opplevelseskonferanse i Lofoten 1. til 3. november vil denne utfordringen satt på agendaen og ny kunnskap om temaet blir presentert.

Publisert

En ”gåsehudopplevelse” på Andøya. (Foto: Andøy Friluftssenter)

Det er stor enighet i norsk reiseliv om at det er opplevelser som er turismens fremtid. Også i nordnorsk reiseliv fokuseres det på sterke og meningsfylte opplevelser som grunnen til at turistene kommer.

I Nordnorsk Reiselivs markedsføring av Nord-Norge blir det fokusert på fire tema; naturfenomener og lyset, det arktiske, det samiske samt kyst og kystkultur.

Samtidig som det skapes interesse for disse temaene i markedene, er det viktig å utvikle de tilbud og produkter som kan gi turistene akkurat de er ute etter. Da blir kunnskap og kompetanse viktig. Både om hvordan vi kan utvikle bedre og mer konkurransedyktige tilbud, om å utvikle mer lønnsomme bedrifter og skape magiske øyeblikk.

«Det må være så bra at turistene får gåsehud. Vi må gi dem opplevelser de aldri vil glemme, » uttales det fra næringen selv.

Forskere møter reiselivsnæringen

Nordnorsk Opplevelseskonferanse, landsdelens største møteplass for det opplevelsesbaserte reiselivet, har undertittelen; Ny kunnskap gir nye muligheter. Deltakerne får både ”matnyttige” presentasjoner og fordrag, samtidig som man kobler på forskerne fra Opplevelser i Nord.

Opplevelser i Nord er et 5-årig forskningsprogram og er et ledd i det store forskningsløftet i regjeringens nordområdestrategi. Det omfatter mer enn 20 forskere og 15 ulike forskningsprosjekter.

Målet er at ny kunnskap skal bidra til en mer kunnskapsbasert utvikling av næringen. Eksempelvis å skape bedre relasjoner mellom forskere og næringsutøvere, å utvikle ny kunnskap sammen, og at man får et bedre innblikk i hverandres hverdag.

Fremtidens reiselivsaktører

For reiselivet er det også viktig at bedriftene tiltrekker seg den arbeidskraften de behøver, og at man bidrar til å motivere ungdom til å satse på en jobb i denne næringen.

Derfor er 25 elever fra reiselivslinja ved Aust-Lofoten videregående skole også invitert til konferansen. Flere av bedriftene i næringen mener nå at veksten i det opplevelsesbaserte reiselivet også er viktig for rekrutteringen, fordi ungdommen ser at det nå blir mer spennende å jobbe i reiselivsnæringen i landsdelen.

Nominert til Årets Reiselivsbedrift

Konferansen arrangeres på Thon Hotel Lofoten, som nettopp er nominert av Innovasjon Norge til utmerkelsen Årets Reiselivsbedrift i Norge.

Og hva som ligger bak nominasjonen vil deltakerne selv få oppleve under konferansen. Hotellets samlokalisering med Lofoten Kulturhus gjør det mulig å spille på mange strenger for en opplevelseskonferanse. Samtidig blir det plass nok både til 150 bedrifter, forskere, studenter og deltakere fra det offentlige.

Opplevelser i fokus

Under konferansen vil blant annet styreleder Brita Dahl fra Basecamp Spitsbergen AS, fortelle om hvordan de får utenlandske turister helt til ut til Isfjord Radio på Svalbard. Prosjektleder Ove Gjesdal fra Lillehammer-regionen forteller om deres satsing på attraktive arrangementer for å utvide sesongene.

Journalist og globetrotter Arild Molstad blir blikket utenfra som viser hva landsdelens konkurrenter i andre land gjør. Direktør Arne Trengereid fra Nordnorsk Reiseliv AS forteller om potensialet for fortsatt vekst i helårsturismen.

Ann Jorid Pedersen fra Mimir AS vil vise deltakerne hvordan man kan få effekt av å dramatisere opplevelsesprodukter. De syv Nasjonale Turistvegene som ligger i nord blir presentert, og i tillegg blir det workshops der deltakerne kan få fordype seg i utvalgte tema.

Pressemelding

Powered by Labrador CMS