Grenseløst arbeidsliv

Bra for helsen å bestemme over sin egen arbeidstid

Det å kunne påvirke sin egen arbeidstid, har en positiv innvirkning på helsen. Fleksible arbeidstider innebærer at det blir lettere å få puslespillet med jobb, familie, og fritidsaktiviteter til å gå i hop. Dette reduserer stress og er positivt for helsen, viser flere studier som ble presentert på en stor internasjonal konferanse om skiftarbeid og arbeidstider i Stockholm nylig.

Publisert

(Ill. foto: Colourbox.com)

Arrangør av samlingen var Stressforskningsinstitutet ved Stockholms universitet.

– Skiftarbeid og overtid reduserer mulighetene for å lade batteriene og virker negativt inn på ditt sosiale liv. Arbeidstidene griper inn i privatlivet, og du opplever at det blir vanskelig å få tiden til å strekke til. Det blir slitsomt å få tid til alt du ønsker å gjøre i hverdagen. Skulle det finnes muligheter for at skiftarbeideren selv kan påvirke sin arbeidstid, vil dette gi en positiv effekt, ifølge Göran Kecklund, dosent ved Stressforskningsinstitutet.

Grenseløst arbeid

I dag har cirka 300 000 svensker som arbeider skift, muligheter til å påvirke sine arbeidstider. Blant funksjonærer er det vanlig å ha såkalt tillitsarbeidstid, noe som innebærer at arbeidstiden til en viss grad er grenseløs. Muligheten til å påvirke sine arbeidstider er relatert til yrke, flere ansatte i funksjonæryrker oppgir å kunne bestemme over sine arbeidstider i større grad selv, sammenliknet med ansatte i arbeideryrker, skriver HMS-magasinet på nett.

Når stress blir kronisk

– Dersom du arbeider mye overtid eller arbeider skift, kan du risikere at du ikke klarer å hente deg inn igjen, noe som øker risikoen for stressrelaterte sykdommer. Kronisk stress er en risikofaktor for hjerte- og karsykdommer. Når vi ikke får hentet oss inn igjen, jobber vi dessuten mindre effektivt. Å kunne påvirke arbeidstiden sin utgjør en positiv motvekt til dette. Det har også vist seg at det reduserer risikoen for sykefravær og førtidspensjonering, sier Kecklund.

Hvordan innføre nye arbeidstider

Svenske studier peker også på at det er viktig hvordan fleksible arbeidstider innføres. Det kan finnes ulemper med arbeidstidssystemer der medarbeideren selv i stor utstrekning bestemmer når man skal arbeide, for eksempel at arbeidet får en altfor dominerende rolle i livet, at konflikter oppstår i arbeidsgruppen som følge av at personalgruppen ikke kan løse bemanningskrav og at arbeidsgiveren da må beordre når man skal arbeide, samt at visse medarbeidere foretrekker faste og forutsigbare arbeidstider.

– Sammenfattet kan det konstateres at graden av egen innflytelse over arbeidstiden er en sentral faktor som sannsynligvis er minst like viktig som hvor mye man arbeider, avslutter Göran Kecklund i en pressemelding fra Stockholms universitet.

(forskning.se)

HMS-magasinet

"
Powered by Labrador CMS