Torbjorn-Ellingsen-henter-k

Økte i et marked som buttet

Kysten Rundt BA har økt omsetningen med en million i et marked som buttet, med en tilsvarende resultatforbedring.

Publisert

Torbjørn Ellingsen og Kysten Rundt BA overbeviser i et vanskelig marked. (Foto: Odd Henrik Vanebo)

Det opplyser kjedeleder Torbjørn Ellingsen til fastfood.no. Omsetningen økte fra kr 33 165 000 i 2009 til kr 33 174 000 i 2010. De store bykset kom fra 2008, da omsetningen landet på 26 637 000, til 2009 da topplinjen passerte 32 mill.

I fjor ble egenkapitalen styrket med 1,2 mill., og er ved årsskiftet på 5,7 mill, som gir en egenkapitalandel på 25,4 prosent. Likviditeten er også høyst tilfredsstillende med en likviditetsgrad på 1,33 prosent.

Ellingsen kommenterer tallene for 2010: – Vi økte kjedeinntektene noe selv om volumet gikk marginalt ned. Vi har god kontroll på økonomien og styrer normalt mot et resultat på 1 til 1,5 mill. Vi sørger for at resten av verdiskapingen kommer medlemsbedriftene til gode i regnskapsåret i form av bonus og markedstiltak. Kjedebonusen i prosent av kjøpet til medlemmene, ble holdt på samme høye nivå i 2010 som i 2009. Vi har en grei egenkapitalandel og løpende god likviditet, vi trekker aldri på kassakredit.

Et av de større medlemmene falt fra i perioden. Effekten? – Tapet av Torghatten ga ikke full årseffekt i 2010. Noe av hullet er allerede tettet, og vi er på riktig vei mot videre vekst, sier Torbjørn Ellingsen.

Fastfood.no

"
Powered by Labrador CMS