colourbox_kollega sjef

Sliter med kravene i jobben

En av seks nordmenn mener de ikke har evner til å oppfylle kravene som stilles til dem på jobben, viser en ny, internasjonal arbeidsmarkedsundersøkelse. Mer enn hver fjerde norske arbeidstager mener de har flere ukvalifiserte enn kvalifiserte kolleger.

Publisert

Ill.foto: Colourbox.

Fire ganger i året tar Randstad temperaturen på det internasjonale arbeidsmarkedet. Årets andre Randstad Work Monitor tar for seg mestring, motivasjon og ansvar på arbeidsplassen.

Varsko til ledere

Resultatene viser at mange nordmenn sliter med kravene som stilles til dem i arbeidslivet. 16 prosent, nær én av seks norske arbeidstakere, mener de ikke har evner til å leve opp til kravene som stilles på jobben.

-I mange deler av undersøkelsen ser vi tegn til at arbeidslivet blir tøffere og at det stadig stilles høyere krav til moderne arbeidstakere. At en relativt stor andel har kapitulert og rett og slett medgir at de ikke har evner til å klare arbeidsoppgavene sine, er et varsko til norske ledere, selv om det står bedre til i Norge enn i veldig mange andre land, sier Camilla Grana, daglig leder i Ranstad i Norge.

-Tallene viser hvor viktig det er med kompetanseheving, utvikling og oppfølging. Et mer krevende arbeidsliv, stiller økte krav til lederoppgaver og –egenskaper, sier Grana.

Frankrike på bunnen

Danmark er det skandinaviske landet der færrest arbeidstagere har negativt syn på egne evner, kun 8 prosent av danskene mener de ikke har egenskapene som skal til for å utføre arbeidsoppgavene sine, og er dermed kun ”slått” av Ungarn med 7 prosent.

I Sverige er det tilsvarende tallet 21 prosent. Vårt naboland er imidlertid langt foran Frankrike, undersøkelsens jumbo, der hele 49 prosent sliter med arbeidsoppgavene sine.

Tre av ti har ukvalifiserte kollegaer

Samtidig som mange har et negativt syn på egne evner, har de jevnt over enda lavere tanker om kollegene sine. 29 prosent av norske arbeidstagere mener de har flere ukvalifiserte enn kvalifiserte kolleger.

32 prosent av svenskene og 18 prosent av danskene er av samme oppfatning. Danske arbeidstagere er minst negative til sine kollegere i verden, mens tyrkerne er mest negative. Her mener 60 prosent at de jobber med flere ukvalifiserte enn kvalifiserte kolleger.

-Undersøkelsen viser at svært mange arbeidstakere i hele verden sliter med kolleger de mener er ukvalifiserte. Selv om dette også er et faktum i Skandinavia, er vi blant de mest fornøyde internasjonalt. Dette er imidlertid en mager trøst, ettersom vi også sliter med veldig høye tall, sier Grana.

Noen funn fra undersøkelsen:

”Mestrer ikke jobben”, svakest tro på egne evner

(høyest score på ”krav til jobben er høyere enn egne evner”. Landene der tro på egne evner er lavest)

Frankrike 49 prosentIndia 44 prosentLuxemburg 42 prosentSpania, Svetis og Kina 36 prosentNorge 16 prosentSverige 21 prosent Danmark 8 prosent

”Mestrer ikke jobben”, sterkest tro på egne evner

(lavest score på ”krav til jobben er høyere enn egne evner”. Landene der tro på egne evner er høyest)

Ungarn 7 prosentDanmark 8 prosentSlovakia 9 prosentTsjekkia 10 prosentNew Zealand 13 prosentNorge 16 prosent Sverige 21 prosent

”Flere ukvalifiserte enn kvalifiserte kolleger”, svakest tro på kolleger

Tyrkia 60 prosentSpania 59 prosentIndia/Kina 56 prosentMexico 55 prosentNorge 29 prosentSverige 32 prosent Danmark 18 prosent

”Flere ukvalifiserte enn kvalifiserte kolleger”, sterkest tro på kolleger

Danmark og Luxemburg 18 prosentNorge 29 prosentNew Zealand 30 prosentUngarn og Tyskland 31 prosent Sverige 32 prosent

Ledernett

"
Powered by Labrador CMS