Stuepike

Hotell, restaurant og renhold får regionale verneombud

Den regionale verneombudsordningen i hotell, restaurant og renhold trer i kraft denne høsten. Ordningen er ett av myndighetenes tiltak mot sosial dumping, melder Arbeidstilsynet. – Målet er å heve arbeidsmiljøstandarden i virksomheter med dårlige arbeidsmiljøforhold, særlig i små og mellomstore bedrifter, og på denne måten forebygge sosial dumping, sier direktør i Arbeidstilsynet, Ingrid Finboe Svendsen.

Publisert

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Den landsdekkende rekrutteringen av de regionale verneombudene (RVO) er i gang. I alt 12 stillinger som regionale verneombud lyses ut i disse dager. De ansettes i Arbeidstilsynet, men vil arbeide uavhengig av Arbeidstilsynets øvrige virksomhet. De skal oppsøke bedrifter innenfor hotell, restaurant og renhold i hele landet.

– Vi har store forventinger til de regionale verneombudene og deres viktige rolle i disse tre utsatte bransjene, sier Ingrid Finboe Svendsen.

Finansieres av bransjen

I løpet av september vil alle virksomheter i de tre bransjene få tilsendt en faktura. Ordningen finansieres ved at bedriftene må betale 0,065 prosent av samlede lønnskostnader. Det er partene i bransjen ved LO og NHO og myndighetene som styrer ordningen med regionale verneombud.

Viktig jobb for bedre HMS

Ordningen med regionale verneombud ble innført for bygg og anlegg allerede i 1981. En undersøkelse som Arbeidsdepartementet gjennomførte i 2007, viser bred enighet om at de regionale verneombudene gjør en viktig jobb for å bedre helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet og for å forebygge skader og ulykker, skriver HMSmagasinet.no.

"
Powered by Labrador CMS