BFSNDataløsning
BFSNDataløsning

Morgendagens digitale verktøy for storkjøkken

Smart Tech as har utviklet en IKT-løsning for BFSN som hver enkelt storkjøkkenleverandør kan utnytte til sin fordel, og som leverandørenes kunder vil få like stor glede av.

Publisert

Etter testkjøring vil det nye bransjesystemet være klart for utrulling i oktober. Til v. Tore Foss, daglig leder (foran) og Martin Pettersson, sjefsarkitekt/produktutvikler, til h. Vidar Korneliussen, styreleder (foran) og Arne Dalseng, daglig leder BFSN. (Foto: Odd Henrik Vanebo)

Det er et kunde- og servicesystem spesialtilpasset storkjøkkenbransjen, med ny funksjonalitet, effektiv dataflyt og et moderne kundesystem. Løsningen er fullt mobil og kan integreres med eksisterende system på kjente plattformer, f.eks. økonomisystemer og nettbutikker.

Løsningen skal være på lufta 1. oktober 2012.

I mål på ett år

– Det er ett år siden vi bestemte oss for å gjøre noe for å imøtekomme et utbredt ønske blant våre medlemmer om å profesjonalisere oss bredt med hensyn til informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), opplyser Arne Dalseng, daglig leder i Bransjeforening for Storkjøkkenleverandører i Norge (BFSN).

– Nå har vi fått en løsning som setter oss som bransje i stand til å utnytte de digitale muligheter som allerede finnes, og som er underveis. Portalen er jo åpen for alle, med all den informasjon som skal være åpent tilgjengelig. Men samtidig med kundekommunikasjon i et lukket system i systemet, poengterer Dalseng.

Kundene online med leverandørens data og historikk

Tore Foss, daglig leder i Smart Tech as, og Martin Pettersson, sjefsarkitekt/produktutvikler, forklarer hva løsningen byr på:

– Både leverandøren og kunden kan hente, legge inn og dele all den informasjon de ønsker, bokstavelig talt med et tastetrykk, direkte på mobilen eller ved bruk av QR-kode. Leverandøren kan for eksempel sjekke at han har på lager eller i servicebilen alle deler som trenges for service i en akutt situasjon eller ut fra historikken, informasjon som alltid er tilgjengelig. Kunden – altså sluttbrukeren – kan be om service på en oppvaskmaskin umiddelbart, også dette direkte på mobilen eller på web. Kunden får rask respons med bekreftelse. Kunden har til enhver til full oversikt over sine storkjøkkenmaskiner og kan planlegge driften bedre. Alle data utveksles kontinuerlig og er alltid oppdatert i alle ledd samtidig.

Tre nivåer

Alt dette er mulig fordi systemet er bygget opp med tre nivåer:

1) En bransjeplattform hvor all interessant bransjerelatert informasjon ligger (lov- og regelverk, bransjeavtaler med forpliktelser, etc.).

2) En kundeplattform hvor kunden kan kommunisere med sin leverandør eller sine leverandører i et lukket system

3) Et servicesystem som er skreddersydd for et av de viktigste områdene i forholdet mellom storkjøkkenleverandør og kunde, naturligvis også i et lukket system.

Service i en ny tid

Denne delen av løsningen er det kvantespranget fra dagens virkelighet inn i den nye tid. – Det dreier seg om enkel opplæring av servicemedarbeidere og kunder på den aktuelle maskinen, innbefattet serviceoperasjoner, med bruk av video og/eller bilder med enkle forklaringer, såkalt OPL: One Point Lesson som står sentralt i Lean-tankegangen stadig flere bedrifter kaster seg på for å jobbe smartere og mer effektivt. Internopplæring på arbeidsplassen med den aktuelle funksjonen er selve sesam-sesam. Serviceteknikeren eller kunden, eller begge to sammen, kan bli instruert via smarttelefon eller laptopskjerm med videosnutter de selv henter fram fra datasystemet der og da. De kan selv gjøre opptak av serviceoperasjonen med smarttelefonens video, og lagre opptaket for senere bruk til instruksjon.

Papirløst

Summa summarum: Med hensyn til utøvende service, gir systemet tilgang til manualer, spesifikasjoner, reservedelstegninger, lagerstatus, i tillegg til OPL. Like selvfølgelig: Det lages automatisk dokumentasjon av utført arbeid med mulighet for bilder og utfylling av elektroniske skjema, inklusive elektronisk signatur.

Papirmølla er også papirløst håndtert: Ordren bekreftes effektuert, og fakturaunderlag går automatisk til regnskapsfører.

Les mer i den kommende utgaven av magasinet Horeca (nummer 5 2012)

Powered by Labrador CMS