NorskHotellhøgskoleFotoUiS
NorskHotellhøgskoleFotoUiS

Bransjebastion i 100

Norsk hotellhøgskole har fostret mesterkokker og reiselivsdirektører. Den har flyttet tre ganger og blitt nedlagt to, men alltid kommet kraftigere tilbake. I år feirer hotellhøgskolen 100-årsjubileum.

Publisert

Norsk hotellhøgskole feirer 100-årsjubileum i 2012. (Foto UiS)

Den er verdens nest eldste skole i sitt slag. Det er en sterk og framtidsrettet institusjon som i år feirer hundreårsjubileum. Skolens spede begynnelse for 100 år siden var et seksmåneders kurs lagt til Smebys Hotel i Bergen. Den gang var det bransjens egen fagskole ved navn Norsk Hotelfagskole, og bedriftene definerte innholdet i de enkelte fagene etter behov.

Skolen har levd en omflakkende tilværelse. Allerede i 1915, under første verdenskrig, ble skolens virksomhet innstilt. Først i 1926 gjenoppsto den som en fugl føniks, denne gang i Oslo.

Via Oslo

I de neste 17 årene matet skolen hoteller og restauranter rundt om i landet med kompetente ledere og mellomledere. Men i 1943 overtok tyskerne lokalene i St. Olavs gate 8A, og skolen ble atter stanset. Krigspausen varte imidlertid bare et par år, for i 1945 var praktisk og teoretisk opplæring i gang igjen.

Etter hvert som skolen vokste, ble det arbeidet med planer om nybygg i Oslo.

I mellomtiden hadde imidlertid Ellen og Axel Lund, sistnevnte en foregangsmann i norsk hotellverden, skjenket Sola Strand Hotel til en stiftelse som skulle gi overskuddet av hotelldriften til å styrke bransjeundervisningen. Etter hvert ble hele skolen flyttet fra Oslo til Sola, der Norsk Hotelfagskole oppholdt seg fra 1952 til 1974.

Lokalisering og høgskolestatus

Kritiske røster blant skolens styremedlemmer begynte å hevde at Sola lå usentralt til, og ønsket flytting tilbake til Oslo. Planene var faktisk så å si klare, og så sent som i 1970 sa styret at Oslo definitivt var stedet.

Men så blir det mer snakk om økonomi enn om geografi. Staten kommer inn i bildet og ytrer ønske om å legge hotellfagundervisningen til distriktshøgskolene. Det er da distriktshøgskoledirektør Kjølv Egeland, som har sittet i styret til Norsk Hotelfagskole i flere år, griper ordet og redegjør for planene på Ullandhaug i Stavanger.

Han kan opplyse at det er satt av plass til Norsk Hotelfagskole i dette prosjektet. Bransjen og staten skulle dele på byggeutgiftene, og staten skulle stå for driften. Dermed kunne skolen starte opp på Ullandhaug høsten 1974 med den driftige Aud Mork Knutsen som rektor og Lauritz Hansen som hennes høyre hånd.

I 1982 fikk skolen høgskolestatus og forandret samtidig navn til Norsk hotellhøgskole. I 1986 flyttet Norsk hotellhøgskole fra lokalene i Kjølv Egelands hus til eget nybygg lenger øst på området, og i 1998 var denne bygningen – nå kalt Ellen og Axel Lunds hus – blitt utstyrt med en tredje etasje, delfinansiert av bransjen.

Akademisk oppbygging

I 1994 ble Norsk hotellhøgskole del av Høgskolen i Stavanger. Samme år fikk skoen et MSc-studium i Internasjonal hotell- og reiselivsadministrasjon, flere år før masterutdanninger ble innført ved alle institusjoner i Norge. Forskningen fikk større fokus, og 2001 var startåret for det akademiske tidsskriftet Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. I dette publiseres reiselivsforskning, og fremragende utenlandske forskere er knyttet til redaksjonen og tidsskriftets utgivelsespaneler.

Norsk hotellhøgskole har i dag ett av Europas største forskningsmiljø på sitt fagområde. Hvert år kommer rundt 150 nye bachelor- og 40 nye masterstudenter til NHS for å studere hotell- eller reiselivsfag i tillegg til ph.d.-studenter.

Da Høgskolen i Stavanger fikk universitetsstatus i 2004, ble hotell- og reiselivsutdanningene lagt til samme institutt som økonomi- og ledelsesfagene, men partene skilte lag igjen i 2011. I jubileumsåret kan Norsk hotellhøgskole igjen smykke seg med å ha eget navn, være et eget institutt, ha egen vingård og å være sete for Norsk kokebokmuseum.

Kjente navn og samarbeid

Mange markante personligheter har utdanning fra NHS. Mesterkokk Eyvind Hellstrøm, stortingsrepresentant Bent Høie, administrerende direktør Svein Arild Mevold i Scandic Norge og Torgeir Silseth, som har samme jobb i Choice Nordic, er bare noen få av dem.

Kontakten og samarbeidet med bransjen er avgjørende faktorer for at skolen hele tiden skal kunne være à jour med utviklingen.

Artikkelforfatteren Øyvind Sirevaag er Norsk hotellhøgskoles grand old man, med fartstid helt fra skolen flyttet til Ullandhaug i 1974. Han har altså hatt 38 år i fast lektorstilling ved samme institusjon. Nå skriver han jubileumsbok om skolens historie. Artikkelen er hentet fra Universnr. 1 2012, magasin fra Universitetet i Stavanger.

Les mer om 100-årsjubileet i Horeca nummer 3 2012

Vil du holde deg oppdatert i horecabransjen?

Bestill et abonnement på magasinet Horeca i dag

Åtte ganger i året byr vi på masse nyttig og interessant fagstoff for deg som arbeider på alle nivåer i horecabransjen. I sin 43. årgang er Horeca den beste kanalen til bransjen gjennom magasinets systematiske og grundige dekning av hovedmålgruppene:

• hoteller, kurs-/konferanse- og andre overnattingsbedrifter

• restauranter

• barer og puber

• utesteder

• kafeer

• contract catering

• kantiner

• institusjoner

Bestill abonnement på magasinet Horeca her

Hold deg også oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev, som blir sendt ut 1-2 ganger hver eneste uke.

Meld deg på gratis nyhetsbrev her

"
Powered by Labrador CMS